Konferencia presbyterov v Bohdanovciach

Po seniorátnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v kostole, sa prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde sa konala presbyterská konferencia seniorátu. Témou tentokrát bolo: práca presbytera z pohľadu staršieho a z pohľadu mladšieho presbytera. Prítomných presbyterov, presbyterky a všetkých prítomných privítal senior Juraj Brecko a seniorátny kurátor Ján Janovčík.
Za starších z presbyterov bol ako hosť pozvaný brat Ján Marcinčák z Michalovského seniorátu. Z rady mladších presbyterov mal príhovor brat Pavol Gurbaľ z Ondavsko-hornadského seniorátu.

Oba príspevky boli podnetné. Brat Marcinčák opísal svoj život a prácu v cirkvi, keď slúžil na viacerých postoch. Poukázal na prácu presbytera, keď sa zbor pozerá na to, že farár je zodpovedný za duchovný život a presbyter skôr za materiálne zabezpečenie zboru. Aj to je potrebné, ale často sa stretávame s tým, že na prácu v zbore si akosi nevieme, či nechceme nájsť čas. No nemyslím, že by to bol prípad brata, lebo aj napriek tomu, že zabezpečuje rodinu a zodpovedne vedie aj ľudí vo firme, iste nedáva na posledné miesto záujem o prácu v zbore a cirkvi.
Brat Gurbaľ opísal svoje postrehy z adventného času predchádzajúcich rokov. Hlavne o návštevnosti bohoslužieb vo sviatočné dni a potom po nich. O pravom prežívaní Vianoc, o zhone a darčekoch. Pritom najväčším darom je pre nás narodený Ježiš a spoločné rodinné posedenie, dodáva brat Gurbaľ. Ďalej poukázal na spoluprácu presbyterov s duchovným aj priamo na bohoslužbách. Aj z pobytu v zahraničí prináša zážitky zo zboru, kde nebol kazateľ hlavnou postavou, ale sú zainteresovaní viacerí zo zboru.
„“V niektorých našich zboroch sa už začína prevádzať spolupráca s presbyterstvom, alebo mládežníkmi zo zboru, no ide to pomalšie, lebo z predchádzajúcich období sme zvyknutí na pasívne počúvanie kazateľa. „ Vyberám z príspevku jedného z viacerých diskutujúcich, ktorý vyzýva presbyterov a presbyterky k väčšej spolupráci s kazateľom v zbore. Na záver všetci prítomní prijali pozvanie domáceho zboru na občerstvenie a predvianočnú kapustnicu, ktorá nám všetkým chutila. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *