Mimoriadné inštalačné seniorátne valné zhromaždenie

Na deň 13.12.2015 bolo zvolané mimoriadné valné zhromaždenie za účelom inštalácie sestry farárky Simony Abošiovej do úradu konseniorky Ondavsko-hornádskeho seniorátu. Otvoril ho brat seniorátny kurátor Ján Janovčík. Po ňom sestra farárka privítala brata zástupcu biskupa Jána Semjana, zástupcu generálneho kurátora Júliusa Kováča, prítomných farárov, farárky, zastupiteľov obce a ostatných prítomných.

Následne sa svojou kázňou prihovoril k prítomným brat farár Miroslav Kovaľ. Po jeho kázni brat senior Juraj Brecko previedol samotnú inštaláciu sestry farárky a modlitbou vyprosil požehnanie a pomoc od Pána pre novú konseniorku v senioráte. Nakoniec jej ešte zablahoželal s kyticou, keď sa k nemu pripojili ďalší gratulanti a pri východe ostatní pritomní tejto peknej udalosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *