Spevníkové piesne

Prinášame vám k dispozícii nahrávky piesni z nášho spevníka v mp3 podobe, v ktorých je melódia organu ako aj spev zhromaždenia. Piesne sú zoradené v priečinkoch podľa priebehu liturgie, t.j úvodné, stojace, hlavné, pred kázňou, po kázni, záverečné.

Nahrávky boli priebežne nahrávané v rámci služieb Božích v Tušiciach, na organe hral  Viliam Jakubec. Piesne je možné použiť ak je potrebné zastúpiť kantora. Je možné podľa nich spievať. 

Tieto nahrávky je možné použiť aj pre individuálne potreby.

Pokračujte v čítaní

Spevníkové piesne

Bratia a sestry, v čase obmedzenia verejných služieb Božích sme pre vás pripravili nahrávky piesní zo Spevníka reformovaných kresťanov.

Hrá a spieva Ján Janovčík, kantor z Vajkoviec a seniorátny kurátor  Ondavsko – hornádskeho seniorátu a jeho dcéra Barbara Išky.

Utrpenie Ježiša Krista (389-396)

Utrpenie a smrť na kríži (401-411)

Vzkriesenie Ježiša Krista (413-426)