Biblický výlet pre starších – január 2018

S požehnaním a s vďakou voči Pánu Bohu sme prešli do nového roku. Hneď zo začiatku bol priestor na to, aby sa začali rôzne zborové, či seniorátne podujatia. Prvým takým v Ondavsko – hornádskom senioráte bol výlet pre starších, ktorý sa konal od 2. do 4. januára na chate Borda v slanskom pohorí a niesol sa pod názvom „Byť učeníkom aj v starobe“.

Utorok podvečer zahájila sestra farárka Marianna Sláviková stretnutie textom z knihy Izaiáš a z Matúšovho evanjelia z 11. kapitoly. Po úvodných slovách dostali prítomní priestor na modlitby. Večer už začal výklad knihy Rút, ktorý pokračoval aj v nasledovné dni. Text 1. kapitoly rozoberala s prítomnými sestra Lenka Brecková.

Opisovala dôvod ťažkého života Noémi, ktorý mal pôvod v nesprávnom rozhodnutí sa Elimelecha, keď pre hlad s rodinou opustil zasľúbenú zem. No keď zomrel Elimelech a po čase aj jeho dvaja synovia, ktorí už boli ženatí, Noémi ostala sama s nevestami. Tá sa potom rozhodla vrátiť späť do júdskej krajiny. S ňou sa na cestu vydala aj nevesta Rút, ktorá po príkladnom živote Noémi, prijala Hospodina aj za svojho Boha.

Sestra Brecková z tohto textu vyzdvihla dva odkazy. Prvým je to, že máme si dávať pozor na naše rozhodnutia, aby boli v danom čase také, aby neskôr nespôsobili ťažkosti blízkym a ostatným. V druhom odkaze vyzdvihla pozornosť na svokry, o akej je opis aj v knihe Rút, aby žili a pôsobili tak, aby boli príkladom nie len pre nevesty, ale aj pre ostatných.

Na záver večera nás mnohými inými a piesňou č. 532 hudobne s gitarou sprevádzal brat senior Juraj Brecko.

Ďalší deň bol hosťom stretnutia br.farár Miroslav Kovaľ, ktorý pokračoval výkladom 2. a 3. kapitoly knihy Rút a tiež br. farár Jaroslav Széles. Večerný program a voľné rozhovory viedol br. Juraj Brecko.

Stretnutie uzatvárala sestra farárka Sláviková ešte výkladom 4. kapitoly knihy Rút.
Všetky tieto príspevky, piesne a biblické hry prispeli k požehnanému zážitku tohto stretnutia asi štyridsiatich bratov a sestier zúčastnených biblického výletu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *