Stretnutie detí a dorastencov Sečovce

Celodenné stretnutie detí a dorastu sa konalo v peknú slnečnú sobotu 15. júna 2013 na základnej škole v Sečovciach. Organizoval ho Ondavsko- hornadský seniorát a nezisková organizácia Carmel. Témou stretnutia bolo „Dobrodružstvo poslušnosti Bohu“.

Stretnutie bolo otvorené vonku pred areálom školy príhovorom, modlitbou a piesňou. Posolstvo stretnutia bolo Jeremiáš 2,13: „…lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.“

Nasledoval program pre deti v školskej jedálni a zvlášť pre dorastencov v telocvični.

Po úvodnej modlitbe sa dorastencom prihovoril brat senior Juraj Brecko na tému Dobrodružstvo poslušnosti Bohu , ktoré sa nieslo veľkou časťou starého zákona a skončilo v liste Židom v12. kapitole. Ako hudobný doprovod poslúžila hudobná skupina z Bidoviec pod vedením sestry Mariky Breckovej.

Mladšie deti sa po úvodnej modlitbe a piesňach započúvali do príbehu o Jeremiášovi, ktorý prerozprávala sestra Ivetka Balová. Celý príbeh bol popretkávaný scénkami, ktoré pomohli deťom viac sa vžiť do príbehu zo života Jeremiáša.

„Ľudia, ktorí bývajú v Jeruzaleme sú v nebezpečenstve. Za mestom stoja vojska babylonského kráľa, aby ich potrestal, pretože sa na nich nahneval. A to preto, že prestali dôverovať skutočnému Bohu a začali si stavať modly. Skoro v každej rodine mali sošky bôžikov. Pán Boh poslal babylonského kráľa, aby mesto zničil a odviedol ich do zajatia do Babylona. Ale nie všetci robili zle. Pán Boh poslal prorokov, ktorí rozprávali ľuďom pravdu a pripomínali im, že musia poslúchať skutočného Boha. Jeremiáša zavolal ešte ako chlapca. Ďalší proroci boli Micheáš a Uriáš, ktorých ľudia zabili, pretože sa im nepáčilo, že ich napomínajú. Jeremiáš však prežil a ďalej ľuďom rozprával. Mal priateľov, ktorí ho chránili a keď sa dostal do väzenia, tak ho zachránili, vytiahli ho z jamy pomocou povrazov.“

Po skončení hlavnej témy sa deti s dorastencami znova spojili a vytvorili 7 skupiniek. Pod vedením brata Ľuba Slávika nasledovali hry vonku. Všetky hry boli na tému zo života proroka Jeremiáša. Pán Boh prikázal, aby prorok Jeremiáš odovzdal kráľovi Jeruzalema správu. Deti si v skupinkách zvolili Jeremiáša, ktorého museli chrániť, pretože prišli zlí proroci, ktorí ho chceli zobrať. Praví proroci sa poznali pomocou hesla- bol to 1. žalm, ktorý sa deti naučili a pri stretnutí s inou skupinkou sa navzájom skúšali. Ak ho nevedeli museli odovzdať skupinke kartičku. Popri tom mali rôzne úlohy – naučiť ako sa viaže lano, prečistiť zrno od špiny, napísať list kráľovi a vyslobodiť Jeremiáša z väzenia. Po splnení všetkých úloh museli doniesť kráľovi list, ktorý Jeremiáš prečítal a tiež odovzdať všetky kartičky. Zvíťazila skupinka, ktorá mala najviac kartičiek.

Po hrách sme mali pripravený chutný obed a zákusky, ktoré na seba nenechali dlho čakať. Po tom, ako sme sa posilnili na tele a po krátkom futbale na ihrisku sme pokračovali všetci spoločne v telocvični. Tam na deti čakala sladká odmena podľa toho, ako sa družstvá umiestnili v hodnotení. Na záver nás brat Rasťo Uhrín formou prezentácie informoval o svojej misijnej práci v Ghane v Afrike, z ktorej sa len pred nedávnom vrátil na Slovensko. Pôsobil tam v misijnej organizácii Wycliffe, ktorá sa zaoberá prekladom Biblie do všetkých jazykov. Veru, ani sme sa nenazdali a už bol koniec stretnutia. Zopakovali sme si veršík a posilnení na duchu a s množstvom spomienok sme sa rozišli do svojich domovov, veď posolstvo treba odovzdať ďalej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *