Misijné podujatia v januári

Milí bratia a sestry,

Pozdravujem Vás v úvode nového roka 2014. Na mesiac január sú pripravené nasledovné misijné podujatia, ktoré organizuje misijný referát OH seniorátu.

  • Seniorátna mládež – Piatok 17.1. Byster od 17. 17 hod aj s možnosťou prenocovania
  • Seniorátna bilblická hodina pre mladšie ženy – Sobota 18.1. 2014 Byster od 17.00 hod
  • Stretnutie pracovníkov so seniormi (staršími) – Nedeľa 19.1.2014 Sečovce od 15.00 hod
  • Seniorátna biblická hodina – Streda 29. 1. 2014 Trebišov od 18.00 hod 

Novinkou je stretnutie pre tých, ktorí v zboroch pracujú so staršími, resp. by mohli a chceli túto službu vykonávať.

S pozdravom
Juraj Brecko

Názov dokumentu

Linka na dokument

Pozvánka na stretnutie pracovníkov so seniormi Pozvánka

„Vyber si sám“

V živote sa musíme neraz rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie je, akým smerom sa náš život bude uberať, čím chcem byť, kam chcem patriť. Jedným takým rozhodnutím je aj rozhodnutie pre Krista.
„Vyber si sám“ – bola hlavná téma stretnutia mládeže, ktoré sa konalo 7.novembra v zborovom dome v Trebišove, asi tridsať mladých ľudí odvšade z východu z oboch seniorátov, sa rozhodlo prísť na toto stretnutie.