Stretnutie „bývalých“ mládežníkov v Bysteri

1. december a zároveň prvá adventná nedeľa bola v bysterskom zbore dňom stretnutí.

Podarilo sa zorganizovať stretnutie bratov a sestier, ktorí sa stretávali na biblických hodinách.Začalo sa to ešte v rokoch 60-tych za iniciatívy vtedy slúžiaceho pána farára Daniela Kostsánszkeho. V Bysteri sa schádzala nielen domáca mládež, ale i zo susedných i vzdialenejších zborov.

Pozdejšie sa mládežou viac zaoberá brat Imrich Pereš z domáceho zboru.Bolo to hlavne na výletoch, stanovačkách i na stretnutiach, ktoré sa konali aj po rodinách. Brat Pereš je toho času farárom v bratislavskom zbore. Prijal naše pozvanie, a na stretnutí opísal v krátkosti roky prežité v Bysteri, keďže potom odchádza na štúdium theológie.No vo vtedajšej mládeží bolo viac aktívnych bratov a sestier, z ktorích sú teraz farári a farárky, či inak angažovaní v naších zboroch.

Po vydaní svedectiev a zaspievaní starších mládežníckych pesničiek pokračovala príjemná debata s občerstvením v zborovom dome.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *