Vychádza Heidelberský katechizmus

katechizmus_obalkaReformovaná cirkev na Slovensku vydala Heidelberský katechizmus v upravenom slovenskom preklade. Tento preklad je už niekoľko rokov dostupný na stránke OH seniorátu a našej cirkvi. Len na pripomenutie – Heidelberský katechizmus je jednou z dvoch symbolických kníh našej cirkvi (druhou je 2. Helvétske vierovyznanie), ktorý zachytáva zhrnutie a základné princípy našej viery. Krátky opis Heidelberského katechizmu môžete nájsť aj v článku, ktorý sme pred časom zverejnili na stránke seniorátu.

Pár rokov dozadu bol vydaný Detský katechizmus, v ktorom sú jednoduchšou formou objasnené pravdy, ktoré sú v pôvodnom Heidelberskom katechizme.

Vydaná publikácia je v peknej tvrdej väzbe a jej cena je 2.50€. Zakúpiť si ju je možné cestou farských úradov, prípadne cestou seniorského úradu.

Vychádza Detský katechizmus

detsky_katechizmus_thumbOndavsko – hornádsky seniorát Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (RKCS) vydal s vedomím Synodnej rady RKCS v polovici decembra 2012 Detský katechizmus, s podtitulom Heidelberský katechizmus rozprávaný detskou rečou nielen pre deti. V tejto súvislosti by sme vám radi poskytli viac informácií o tomto projekte.

V júni 2011 navštívili našu cirkev bratia z reformovanej organizácie Fundament z Holandska, ktorá už niekoľko desaťročí spolupracuje s našou cirkvou.. Pri tejto návšteve priniesli aj literatúru. Okrem iného aj publikáciu: “Alert! Children’s catechism” autora J. Wiskerke-van Dooren. V tejto publikácii je deťom prístupnou formou pomocou príbehov na jednotlivé dni Pánove (t.j nedele) vysvetľovaný Heidelberský katechizmus. Pokračujte v čítaní