Pre deti …

V týchto časoch myslíme aj na našich najmenších, ktorí trávia svoj čas doma. Naše drahé spolupracovníčky pre nich pripravili detskú besiedku a čítanie z knihy Zem pod dúhou na pokračovanie.

Zem pod dúhou

28. kapitola – Počuj, Izrael! (Deut 6)
27. kapitola – Bileámova oslica. Mojžišova smrť. (Num 22.23.24; Deut 34)

Ďalšie diely zo Zeme pod dúhou je možné nájsť na tomto odkaze.

Detská besiedka

15.5.2020

Veršík na zapamätanie – Ján 3,27

9.5.2020

Veršík na zapamätanie

Všetky diely detskej besiedky je možné nájsť na tomto odkaze.

Zem pod dúhou

28. kapitola – Počuj, Izrael! (Deut 6)
27. kapitola – Bileámova oslica. Mojžišova smrť. (Num 22.23.24; Deut 34)
26. kapitola – Rozhovory s Bohom. Dvanásť vyzvedačov. (Ex 32.33.; Num 13.14; Deut 1)
25. kapitola – Desať slov. Zlaté teľa. (Ex 20.32.; Deut 5)
24. kapitola – Tu pritiahol Amálek. Zmluva. (Ex 17. 19.24.; Deut 25)
23. kapitola – Pesach. Voda a chlieb na púšti. (Ex 7-12,15,16,17, Num 11)
22. kapitola – Horiaci ker. Národ prepusť môj. (Ex 2,3,5,6,7)
21. kapitola – Malá archa z trstiny. Na púšti. (Ex 2)
20. kapitola – Jákobova smrť. Potom nastúpil nový kráľ. (Gen 47,48, Ex 1,2)
19. kapitola – Zúčtovanie. Otec Jákoba. (Gen 44,45,46,47)
18. kapitola – Desať bratov na ceste. Chlieb a pohár. (Gen 42,43,44)
17. kapitola – Čašník a pekár. Faraónov sen. (Gen 40,41)
16. kapitola – Támar. U Potífara. (Gen 38,39)
15. kapitola – Zmierenie. Majster snov. (Gen 33,35,37)
14. kapitola – Návrat. Zápas pri rieke. (Gen 30,31,32)
13. kapitola – Podvedený podvodník. Dve ženy. (Gen 29,30)
12. kapitola – Podvod a Ráchel (Gen 27,29)
11. kapitola – Abrahámova smrť. Jákob a Ezau. (Gen 25)
10. kapitola – Sárina smrť. Služobník, ktorý hľadá ženu. (Gen 23-24)
9. kapitola – Zánik Sodomy. A tak šli obaja spolu. (Gen 18,19,22)
8. kapitola – Abraham a Hagar. Príbeh o smiechu. (Gen 16-18)
7. kapitola – Abrahámova beznádej. Abrahámov zápas. (Gen 15, Ž 8)
6. kapitola – Na scéne sa zjavuje Abrahám. Abrahám a Lót (Gen 12-14)
5. kapitola – Noemova archa. Krajina pod dúhou (Gen 6-9)
4. kapitola – V záhrade. Kain a Ábel (Gen 2-4)
3. kapitola – Šabat. Na počiatku (Gen 1,2)
2. kapitola – V Babylónii. Babylonská veža (Ž 137, Gen 11)
1. kapitola – Vo vyhnanstve. Jákobov sen (Gen 28)

Vychádza Heidelberský katechizmus

katechizmus_obalkaReformovaná cirkev na Slovensku vydala Heidelberský katechizmus v upravenom slovenskom preklade. Tento preklad je už niekoľko rokov dostupný na stránke OH seniorátu a našej cirkvi. Len na pripomenutie – Heidelberský katechizmus je jednou z dvoch symbolických kníh našej cirkvi (druhou je 2. Helvétske vierovyznanie), ktorý zachytáva zhrnutie a základné princípy našej viery. Krátky opis Heidelberského katechizmu môžete nájsť aj v článku, ktorý sme pred časom zverejnili na stránke seniorátu.

Pár rokov dozadu bol vydaný Detský katechizmus, v ktorom sú jednoduchšou formou objasnené pravdy, ktoré sú v pôvodnom Heidelberskom katechizme.

Vydaná publikácia je v peknej tvrdej väzbe a jej cena je 2.50€. Zakúpiť si ju je možné cestou farských úradov, prípadne cestou seniorského úradu.

Vychádza Detský katechizmus

detsky_katechizmus_thumbOndavsko – hornádsky seniorát Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (RKCS) vydal s vedomím Synodnej rady RKCS v polovici decembra 2012 Detský katechizmus, s podtitulom Heidelberský katechizmus rozprávaný detskou rečou nielen pre deti. V tejto súvislosti by sme vám radi poskytli viac informácií o tomto projekte.

V júni 2011 navštívili našu cirkev bratia z reformovanej organizácie Fundament z Holandska, ktorá už niekoľko desaťročí spolupracuje s našou cirkvou.. Pri tejto návšteve priniesli aj literatúru. Okrem iného aj publikáciu: “Alert! Children’s catechism” autora J. Wiskerke-van Dooren. V tejto publikácii je deťom prístupnou formou pomocou príbehov na jednotlivé dni Pánove (t.j nedele) vysvetľovaný Heidelberský katechizmus. Pokračujte v čítaní