Pozvánka na výročné seniorátne valné zhromaždenie

Farským úradom Ondavsko-hornádskeho seniorátu:

Pozývame Vás na výročné seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu, ktoré sa bude konať v nedeľu 2. júna 2013 so začiatkom o 14:00 hod v reformovanom kostole v Tušiciach.

Návrh programu:

  1. Služby Božie – Peter Kozár, farár v Hrani
  2. Otvorenie – Ing. Ján Janovčík, seniorálny kurátor
  3. Prezentácia delegátov
  4. Schválenie programu
  5. Voľba overovateľov zápisnice
  6. Kontrola uznesení z predošlého valného zhromaždenia
  7. Správa seniora za rok 2012
  8. Finančná a revízna správa za rok 2012
  9. Rôzne
  10. Návrh na uznesenie
  11. Záver

Na valné zhromaždenie pozývame všetkých duchovných, kaplánov nášho seniorátu, delegátov matkocirkevných zborov a zástupcov dcérocirkevných zborov. Delegáti matkocirkevných zborov potrebujú buď potvrdenie o tom, že boli presbyterstvom zvolení za stálych delegátov svojich zborov, alebo poverovaciu listinu vystavenú na dané valné zhromaždenie. Zástupcovia dcérocirkevných zborov poverovaciu listinu nepotrebujú. Na stránke seniorátu www.oh-seniorat.sk sa v záložke plánované podujatia budú nachádzať podklady ku bodu 7- Správa seniora a ku bodu 8 – Finančná a revízna správa. Prosím duchovných ako aj laických členov valného zhromaždenia, aby si tieto podklady prečítali, aby sa uľahčil priebeh rokovania.

Prosím nezabudnite do 31. mája 2013 nahlásiť aj počet ks modlitebnej knižky (Modlitby – Ján Semjan 3. vydanie, cena 3,50 Eur / 1 ks).

S pozdravom

Juraj Brecko, senior
Ing. Ján Janovčík, seniorátny kurátor

Podklady k valnému zhromaždeniu:

Názov dokumentu

Linka na dokument

Bod 7. programu – Správa seniora za rok 2012
– schválená uznesením č. 1 seniorátnej rady z 9. apríla 2013 v Bysteri
word_icon .doc dokument
Bod 8. programu – Finančná a revízna správa za rok 2012
– schválené uznesením č. 2 seniorátnej rady z 9. apríla 2013 v Bysteri
Finančná správa za rok 2012  excel_iconExcel dokument
 Zbierky v senioráte za rok 2012  excel_iconExcel dokument
Všeobecný fond – seniorátny príspevok za rok 2012  excel_iconExcel dokument

 Krátke video o tom, čo sme robili v roku 2012

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *