Poďakovanie zboru v Ždani

Aj s Vašou pomocou rekonštruujeme miesto, kde sa naši predkovia modlili, aby s Božou pomocou dobre obstáli na tomto svete, kde nechali formovať svoj život Božím slovom. Podarilo sa nám, aj vďaka Vašej pomoci do 4. 12. 2012 urobiť kompletnú rekonštrukciu strechy kostola – výmenu celého krovu, zateplenie a zakrytie strechy. V prácach naďalej pokračujeme tentoraz v rekonštrukcii veže, ktorú by sme chceli stihnúť do konca roka 2012.

Rekonštrukcia chrámu je náročná cesta, ale uvedomujeme si, že aj „Advent,“ v ktorom sa práve nachádzame je náročná cesta. Vyžaduje si zapretie, vytrvalosť, výdrž. Nie je to však cesta bez konca. Adventná radosť vrcholí v narodení Pána a v novom narodení sa nás samých.

Božie slovo nám hovorí: „Vy spolu ste telo Kristovo,“ (1. Korintským 12, 27). A tak nás veľmi teší že, všetci veriaci, v celej cirkvi, sa navzájom prijímame ako Božie deti a tak navzájom si pomáhame.

V Ždani, 9. 12. 2012
Duchovný: ThMgr. Ján Semjan
Kurátorka: Bc. Irena Bittóová

Názov dokumentu

Linka na dokument

Zoznam darcov word_iconWord dokument

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *