Ukončenie ročníka Biblickej školy

Dňa 8. októbra 2023 sa v kostole bysterského cirkevného zboru uskutočnila milá slávnosť. Odovzdávanie osvedčení ďalším absolventom Biblickej školy. Medzi sebou sme privítali zástupcu biskupa a predsedu Správnej rady Biblickej školy Jána Semjana, riaditeľku Biblickej školy p. farárku Andreu Korečkovú a vyučujúcich seniora Ondavsko-hornádskeho seniorátu Juraja Brecka a p. farárku Mariannu Slávikovú.

Pozvanie na slávnostné služby Božie prijala aj seniorka Michalovského seniorátu Erika Dékányová a zástupca generálneho kurátora Pavol Gurbaľ, ktorý bol zároveň aj jedným z absolventov Biblickej školy.

Po zaspievaní vyznačených piesní sa zvesťou slova Božieho prihovorila Andrea Korečková. Nasledovala skladba Air od J. S. Bacha v prevedení zborového kantora a člena orchestra Národného divadla v Košiciach Slavomíra Kaduka.

K stolu Pánovmu boli potom postupne pozývaní všetci absolventi, ktorí z rúk svojich učiteľov prijali osvedčenie o absolvovaní štúdia. Laickým kazateľom (Klára Faťolová, Imrich Géci, ml., Pavol Gurbaľ, Ján Janovčík) sa prihovoril zástupca biskupa Semjan.

Nasledoval príhovor p. seniora Brecka k absolventom kurzu Vzdelávanie pre pracovníkov so staršími (Oľga Jánošíková, Dušan Kavka, Jana Križanovičová, Ján Rásky a Gejza Seleš). Poslednou skupinou, ku ktorej sa prihovorila p. farárka Sláviková, boli absolventi kurzu Vzdelávanie katechétov (Ľubica Halásová, Ivana Níska, Helena Sterczová, Karol Stercz).

Za študentov sa prítomným prihovoril Imrich Géci. Po záverečnej piesni uzavrel túto slávnosť senior Brecko, ktorý pozval zúčastnených na občerstvenie pripravené členkami cirkevného zboru a rodinnými príslušníkmi absolventov. Vďaka za požehnaný čas nedeľňajšieho odpoludnia.                                                                                                                           Tibor Bajus, Andrea Korečková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *