Povianočné stretnutie spevokolov

Milí bratia a sestry

Oznamujem Vám, že v nedeľu 6. januára 2013 sa bude v kultúrnom dome v Bysteri o 15:00 hod konať Povianočné seniorátne stretnutie spevokolov.
Ak máte vo svojom zbore nejaké speváckej teleso (spevokol, mládežníka skupina) tak budeme radi, ak ich prihlásite.

Spevokoly by už tradične mohli zaspievať vianočné piesne, ktoré spievali počas Vianoc vo svojich domácich zboroch.

Čas vystúpenia spevokolu by mal byť do 10 min. Prosím potvrďte účasť spevokolov spolu s názvami piesní do 30. 12. 2012 na e–mail jjanovcik@centrum.sk

S pozdravom
Juraj Brecko

Stretnutie spevokolov v Brezine

Štvrtú nedeľu po Veľkej noci nazývanú aj Kantate! (Spievajte!) spevokoly z Ondavsko-hornádskeho seniorátu sláviť inak ako spevom ani nemohli, keďže táto nedeľa k tomu priamo vyzýva. Preto sa 6. mája 2012 stretli v Kultúrnom dome v Brezine a piesňami spomínali najmä na udalosti Veľkej noci. Duchovných, spevokoly, hostí a všetkých prítomných na stretnutí privítala Brezinská kaplánka Martina Onoferová.

Toto stretnutie bolo výnimočné aj v tom, že sme si pripomenuli 260. výročie vydania prvých dvoch kalvínskych spevníkov v zemplínskom nárečí Hlasz pobosnoho spévanya a Svetoho Dávida králya a proroka szto i pedzesátz ‚Soltári. Každý spevokol seniorátu si preto pripravil aj jeden Žalm v zemplínčine. Keďže Žalm 47,8 (v zemplínčine) vyzýva: „Bo Boh tej czalej zsemi je Kralyom, Spivajeze jomu z mudroszcu“; začali sme stretnutie spoločnou piesňou Žalmom 98, ako inak, v zemplínčine.

Pokračujte v čítaní

Povianočné seniorátne stretnutie spevokolov

Stretnutie sa bude konať v nedeľu 8. januára 2012 v kultúrnom dome v Ždani so začiatkom o 15.00 hod, min. V programe vystúpia spevokoly z nášho seniorátu , ako hosť vystúpi rímsko – katolícky spevokol zo Ždane, slovom Božím poslúži Kristián Szabo, farár – administrátor z Vyšného Čaju. Srdečne na stretnutie pozývame Vás ako aj veriacich z vašich zborov. Zbierka zo stretnutia už tradične bude slúžiť na misijno- diakonickú prácu v senioráte, domáci zbor si z nej môže odpočítať náklady spojené s organizáciou stretnutia.

Seniorátne stretnutie spevokolov Vajkovce

10. januára na prahu Nového Roka, ktorý je zároveň rokom misie, sa v reformovanom chráme vo Vajkovciach konalo seniorátne stretnutie spevokolov Ondavsko – hornádského seniorátu.  Na  pôde zboru všetkých spevokolistov ako aj hostí privítal zástupaca biskupa a zároveň domáci farár Marián Hamari.

Pokračujte v čítaní

Stretnutie spevokolov Bohdanovce 04/2010

18.4.2010 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Bohdanovciach v poradí už tretie stretnutie spevokolov Ondavsko-hornádskeho seniorátu. Ak si chcete zaspomínať na toto stretnutie, prípadne vypočuť niektoré vystúpenia, čítajte ďalej.

Pokračujte v čítaní