Povianočné stretnutie spevokolov

Milí bratia a sestry

Oznamujem Vám, že v nedeľu 6. januára 2013 sa bude v kultúrnom dome v Bysteri o 15:00 hod konať Povianočné seniorátne stretnutie spevokolov.
Ak máte vo svojom zbore nejaké speváckej teleso (spevokol, mládežníka skupina) tak budeme radi, ak ich prihlásite.

Spevokoly by už tradične mohli zaspievať vianočné piesne, ktoré spievali počas Vianoc vo svojich domácich zboroch.

Čas vystúpenia spevokolu by mal byť do 10 min. Prosím potvrďte účasť spevokolov spolu s názvami piesní do 30. 12. 2012 na e–mail jjanovcik@centrum.sk

S pozdravom
Juraj Brecko

Stretnutie spevokolov v Brezine

Štvrtú nedeľu po Veľkej noci nazývanú aj Kantate! (Spievajte!) spevokoly z Ondavsko-hornádskeho seniorátu sláviť inak ako spevom ani nemohli, keďže táto nedeľa k tomu priamo vyzýva. Preto sa 6. mája 2012 stretli v Kultúrnom dome v Brezine a piesňami spomínali najmä na udalosti Veľkej noci. Duchovných, spevokoly, hostí a všetkých prítomných na stretnutí privítala Brezinská kaplánka Martina Onoferová.

Toto stretnutie bolo výnimočné aj v tom, že sme si pripomenuli 260. výročie vydania prvých dvoch kalvínskych spevníkov v zemplínskom nárečí Hlasz pobosnoho spévanya a Svetoho Dávida králya a proroka szto i pedzesátz ‚Soltári. Každý spevokol seniorátu si preto pripravil aj jeden Žalm v zemplínčine. Keďže Žalm 47,8 (v zemplínčine) vyzýva: „Bo Boh tej czalej zsemi je Kralyom, Spivajeze jomu z mudroszcu“; začali sme stretnutie spoločnou piesňou Žalmom 98, ako inak, v zemplínčine.

Pokračujte v čítaní