Stretnutie rodín v Čani

V nedeľu 28. februára 2016 sa v reformovanom kostole  v Čani , uskutočnilo seniorátne stretnutie rodín.  Brat farár a zástupca biskupa Ján Semjan v úvode privítal farára Evanjelickej cirkvi a.v.v Košiciach Samuela Linkescha s manželkou i ostatných hostí, ktorí sa zišli na toto stretnutie. Program sa niesol v duchu ukončenia Národného týždňa manželstva.

Teda  konkrétnejšie „blízkosť v manželstve“ bola témou dňa. Brat farár Linkesch začal svoj výklad počnúc od Adama a Evy a ďalej slovami, že  „opusti muž otca l matku, aby priľnul k žene“, ktoré sú v Písme.   Je potom na manželoch v ich živote, či sa k sebe približujú, alebo  od seba vzdiaľujú. Samozrejme komunikácia by mala byť taká, aby sa k sebe približovali. Takže berme to tak, že „blízkosť nie je určitý stav, ale proces na ktorom môžeme  pracovať.“ – povedal  brat farár. 

S výkladom  pomohla i jeho manželka, a následne predviedli ukážkou, ako by komunikácia medzi manželmi nemala vyzerať. Ide totiž o to , že rodičia , alebo jeden z nich sú často pracovne vyťažení. Sú to rôzne úlohy, zamestnanie, zabezpečenie detí, stres. Nemajú, alebo si nedoprajú čas na seba a to nie je dobre. V takýchto situáciach potom dochádza k neporozumeniu, k zlej komunikácii a následne z toho k vzájomnému oddiaľovaniu sa od seba, ako bolo na začiatku spomenuté.

V závere príhovoru brat farár pripomenul, že máme si včas budovať vzťahy medzi sebou a hlavne tiež vzťah medzi nami a Pánom Bohom.  Lebo nevieme, kedy môže nastať nejaká  situácia, a vtedy sa to dá ľahšie riešiť. A nemáme sa pýtať prečo sa to stalo , ale čo za tým je, čo nám tým Pán Boh chce povedať.

Ešte, aby sme nezabudli, že rodinu tvoria samozrejm aj deti ,ktoré tiež prišli na toto stretnutie. Po zaspievaní úvodnej piesne prešli na faru, kde sa venovali kreativnému tvoreniu a hrám, čo sa im určite páčilo.

Priblížil sa záver tohto stretnutia, keď  brat farár Semjan  poprial mladým zo zboru, aby vstupovali do šťastných a požehnaných manželstiev a tým už starším párom, aby  tak ešte v súlade žili naďalej.  A ešte jedna pekná udalosť v zbore. Pán farár zablahoželal prítomným  manželom Kováčovým, ako najdlhšie  spolužijúcemu  páru v zbore. Vecný dar a kvetiny im odovzdal tiež z blahoprianím kurátor zboru s manželkou.

Pekné a prínosné odpoludnie s poďakovaním pre všetkých uzatvorila sestra farárka Sláviková spoločnými  modlitbami a veršom na záver.

Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jákobe, a ten, ktorý ťa utvoril Izraelu:  Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom: môj si ty! (Iz. 43.1.)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *