Exkurzia „Po stopách predkov“ – 6. októbra 2012

Téma: Autori prvých spevníkov v zemplínskom nárečí z roku 1752

Rakovec nad Ondavou
– Kultúrny dom 9.00 hod,
Juraj Brecko : Život a dielo Andreja Rákociho

Bánovce nad Ondavou – Múzeum Pavla Horova 10.30 hod – prehliadka
Reformovaný kostol 11.00 hod
Erika Dékányová: Život a dielo Andreja Spáczaya

Malčice – 14.00 hod Reformovaný kostol
Jaroslav Széles: Život a dielo Juraja Jesseniusa

Prihlásení účastníci exkurzie majú od 12.30 objednaný obed v reštaurácii Varga Tánya pri Oboríne, neprihlásení účastníci si môžu obed objednať priamo na mieste, resp. pridať sa objednanému obedu prihlásených účastníkov , kde je dohodnutá cena 5 Eur na osobu . V tomto prípade však je to potrebné nahlásiť do piatku 5. októbra 2012 na tel. číslo 0903 382 822, resp. na e – mail: jurajbrecko@gmail.com.