Exkurzia „Po stopách predkov“ – 6. októbra 2012

Téma: Autori prvých spevníkov v zemplínskom nárečí z roku 1752

Rakovec nad Ondavou
– Kultúrny dom 9.00 hod,
Juraj Brecko : Život a dielo Andreja Rákociho

Bánovce nad Ondavou – Múzeum Pavla Horova 10.30 hod – prehliadka
Reformovaný kostol 11.00 hod
Erika Dékányová: Život a dielo Andreja Spáczaya

Malčice – 14.00 hod Reformovaný kostol
Jaroslav Széles: Život a dielo Juraja Jesseniusa

Prihlásení účastníci exkurzie majú od 12.30 objednaný obed v reštaurácii Varga Tánya pri Oboríne, neprihlásení účastníci si môžu obed objednať priamo na mieste, resp. pridať sa objednanému obedu prihlásených účastníkov , kde je dohodnutá cena 5 Eur na osobu . V tomto prípade však je to potrebné nahlásiť do piatku 5. októbra 2012 na tel. číslo 0903 382 822, resp. na e – mail: jurajbrecko@gmail.com.

Schôdza duchovných, exkurzia po stopách predkov, podpora zo Všeobecného fondu

Schôdza duchovných

V utorok 11. septembra o 10.00 hod sa v Michalovskom ref. kostole uskutoční stretnutie bratov z Holandska z duchovnými dvoch slov. seniorátov.
Téma je stretnutia je : presbyter – manažér alebo pastier?
Po skončení stretnutia nás bratia z Holandska pozývajú už tradične na obed. Ale kvôli zabezpečeniu obeda je potrebné aby ste mi svoju neúčasť na schôdzi do nedele 9. Septembra oznámili.

Exkurzia po stopách našich predkov

Na základe návrhu pri vizitáciach pripravuje misijná komisia Ondavsko- hornádskeho seniorátu Zájazd po stopách našich predkov, uskutoční sa v sobotu 6.októbra 2012, v rámci by sme pri príležitosti 260. výročia vydania reformovaných spevníkov v slovenskom nárečí navštívili miesta, kde pôsobili osobnosti, ktoré tieto spevníky pripravili. Predbežná program Exkurzie je nasledovný

9.00 hod Rakovec nad Ondavou – prednáška o Andrejovi Rakocim
11.00 hod Bánovce na Ondavou – prednáška o Andrejovi Špacajovi
13.30 hod obed v reštaurácii v Oboríne
15.00 hod Malčice – prednáška o Jurajovi Jesenskom

Účastnícky poplatok bude pokrývať náklady na autobus a dopravu. Presná výška sa stanoví, keď bude známy počet účastníkov a trasa autobusu. Preto vás prosím, aby ste cirkevné zbory s touto ponukou oboznámili. Následne nech farské úrady na seniorský úrad do 20. Septembra 2012 oznámia počet záujemcov o exkurziu.
Na základe toho sa potom objedná autobus, resp. autobusy, určí sa najvýhodnejšia trasa, objedná sa aj obed v reštaurácii, určí sa aj výška účastníckeho poplatku, aby do nedele 30. septembra dostali prihlásení účastníci presné informácie o exkurzii.

Podpora zo Všeobecného fondu

Zbory, ktoré majú záujem o pridelenie podpory, nech do konca septembra zašlú na seniorský úrad v elektronickej aj písomnej forme žiadosti o podporu na príslušných formulároch, ktoré sa nachádzajú v záložke Projekty na stránke seniorátu. Ku žiadosti je potrebné priložiť opis projektu, rozpočet a časový plán realizácie, to však môže byť aj na jednom papieri, overené pečiatkou a podpisom predsedníctva zboru. Minimálne tretinu celkovej hodnoty projektu musí zabezpečiť zbor. Žiadať teda môže maximálne o 2/3 celkovej hodnoty projektu.

S pozdravom
Juraj Brecko, senior