Seniorátny deň v Ďurkove

Bol to veľký deň pre Reformovaný cirkevný zbor Ďurkov, ale i pre všetkých, ktorí sa podujali na zorganizovanie seniorátneho dňa. Jeho príprava trvala niekoľko rokov. Spôsobila to pandémia a obmedzenia, ktoré nedovoľovali organizovať veľké zhromaždenia. Ale 7. máj 2022 bol dňom, kedy sa takého stretnutie už mohlo uskutočniť a vďaka Božej milosti aj bez nutnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vo vynovenom kultúrnom dome už spomínanej obce Ďurkov sa teda zišli všetky vekové kategórie – od najmenších po najstarších. Na ľuďoch, ktorí sa zišli na tomto mieste bolo vidieť radosť a túžbu po stretnutí. Stretnutie nieslo názov „Ako orly“ a ústredným veršom celého dňa boli slová z Izaiáša:

„Tí však, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“

Izaiáš 40, 31


Spoločný úvod otvoril zástupca biskupa Ján Semjan.

Potom sa deti a mládežníci premiestnili do priestorov neďalekej základnej školy, kde boli prichystané témy pre predškolákov, mladších i starších žiakov. Všetky skupiny približovali príbeh proroka Eliáša svojej vekovej skupine. Po lekcii sa deti občerstvili množstvom rôznych zákuskov a vodou a nasledovala príprava na tematické hry. Skupina asi 50 detí (okrem predškolákov) bola rozdelená do družstiev, ktoré na stanovištiach v rozsiahlom areáli školy riešili a plnili pripravené úlohy. Pán Boh nás požehnal priaznivým počasím, ktoré vydržalo až do skončenia hier. Energiu na popoludňajšie aktivity sme naberali pri výbornom guľáši, ktorý nám pripravili v jedálni základnej školy. V popoludňajších hodinách mali deti možnosť zvoliť si, ako strávia čas – či tvorivými dielňami alebo športovými aktivitami v telocvični. Počas týchto aktivít prebiehal seminár pre mládežníkov, ktorý viedla hlavná hostka – pani farárka Jenčová.

Program pre dospelých po  odchode detí a mládežníkov pokračoval v priestoroch kultúrneho domu. Výklad Božieho slova mala Mária Jenčova, farárka ČCE, ktorá však pochádza zo zboru v Záhore. Nasledovali 4 semináre na rôzne duchovné témy, tri prebehli v kultúrnom dome, jeden v kostole. Veriaci v družných rozhovoroch pokračovali počas spoločného chutného obeda. 

Na záver sme však všetci generácie opäť stretli v kultúrnom kde sme si zopakovali hlavnú tému seniorátneho dňa.  Senior Juraj Brecko poďakoval širokému kolektívu spolupracovníkom ktorí pod vedením Marianny Slávikovej a Mariky Breckovej stretnutie pripravili, domácemu zboru Ďurkov a Obecnému úradu, ktorý bezplatne poskytol všetky priestory  a podstatne pomohol pri obede.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *