Stretnutia seniorov a seniorátne biblické hodiny

Milí bratia a sestry

Blíži sa termín stretnutia seniorov, ktoré sa bude konať na dvoch miestach, aby starší bratia a sestry z našich zborov mali lepšiu možnosť stretnutia sa zúčastniť. Oproti pôvodnému rozpisu sa začiatok stretnutí posunul na 15.00 hod.

Stretnutia sú organizované misijnou komisiou Ondavsko-hornádskeho seniorátu, v spolupráci zo Zuzanou Némethovou, riaditeľkou Carmel n.o.

Téma oboch stretnutí: „Život v poslušnosti“

Stretnutie seniorov v Sečovciach
Sobota, 16. 3. 2013 od 15.00
hod (približný záver 17:00 hod)

Program:
Úvod: piesne, privítanie, modlitba
téma: Anna Hisemová, farárka v Nižnom Žipove
svedectvo
pohostenie: Carmel Café
vybavuje: Zuzana Némethová, Zlatica Marcinová

Stretnutie seniorov v Košiciach
Nedeľa, 17. 3. 3013 od 15.00 hod.
(približný záver 17:00 hod)

Program:
Úvod: piesne, privítanie, modlitba
téma: Michal Hreško, farár ECAV na dôchodku
svedectvo
pohostenie: na farskom úrade Maďarského ref. zboru
vybavuje: Zuzana Némethová, Erika Domonkosová

O pár dní neskôr v stredu 20. marca sa v Trebišove zo začiatkom o 18.00 hod uskutoční seniorátna biblická hodina kde sa bude preberať téma č. 5) Samota a opustenosť – ako s ňou bojovať, ako sa jej varovať? Výkladom poslúži br. Jaroslav Széles, farár v Košiciach.

A tesne v piatok pred stretnutím seniorov sa v Čani v piatok 16. marca 2013 uskutoční seniorátna biblická hodina pre mládež, s možnosťou prespania do soboty.

S pozdravom, Juraj Brecko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *