Slávnostné bohoslužby v Ďurkove

Prvá júlová nedeľa v ďurkovskom reformovanom zbore nepatrila medzi tie všedné. Slávnostné bohoslužby viedol administrátor zboru – senior Ondavsko-hornádskeho seniorátu Juraj Brecko. Tak ako v ostatných zboroch seniorátu aj tu prebehlo zborové zhromaždenie spojené s čítaním výročnej správy a zložením sľubu novozvolených presbyterov a kurátora na obdobie rokov 2021 – 2026.

Brat senior po kázni prečítal výročnú správu, ktorá svedčila o množstve vykonanej práce v zbore v minulom volebnom období a boli spomenuté aj plány a ciele do ďalších rokov. Jedným z hlavných cieľov presbytéria je nájsť nového duchovného, keďže sa zbor v uplynulom roku rozlúčil s bývalou duchovnou Editou Balážovou. Nemenej dôležitou úlohou pre tento viac ako 300 členný zbor je opraviť budovy fary, aby bola k dispozícii novému duchovnému. Po službách Božích sa všetci zúčastnení mali možnosť stretnúť v modlitebni, kde zbor pripravil chutné občerstvenie. Odhodlanie a chuť pracovať na spomínaných úlohách presbyterom a kurátorovi Danielovi Szántaimu nechýbajú, nech Pán požehná ich prácu a naplní ich túžbu zveľaďovať cirkevný zbor po stránke duchovnej i materiálnej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *