Inštalácia v Bysteri

Kľúče od kostola a úradnú pečiatku zboru ako vonkajšie znaky prevzatia zboru odovzdal dňa 18.7.2021 zástupca biskupa Ján Semjan počas inštalačnej slávnosti do rúk brata farára Petra Korpu. Matkocirkevný zbor Byster a dcérocirkevný zbor Košické Olšany tak získali nového duchovného pastiera.

Brat zástupca biskupa sa bratovi farárovi prihovoril slovami z pozvánky na túto slávnosť: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ Filipským 4, 6 

Zároveň zaznelo povzbudenie, že starosti a trápenia nie sú ničím výnimočným, boli, sú a budú, prežívali ich apoštoli i veriaci v Kristovej dobe a prežívame ich aj my dnes. A tak isto bolo, je, i bude platné, že Pán Boh je Ten, ktorému môžeme kedykoľvek predkladať naše žiadosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *