Výlet: Po stopách reformácie

„Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu“…. v duchu 133. žalmu sa niesol celý 6. október t.r., ktorý sme strávili s bratmi a sestrami z nášho seniorátu na spoločnom výlete „nielen“ pre seniorov v Maďarsku s názvom Po stopách reformácie.

Naša prvá zastávka bola na námestí v dedine Boldva, kde nás pred starobylým reformovaným kostolom, privítal brat farár Árpád Prókai. Do kostola sme vstúpili južnou gotickou bránou a pred nami sa otvorila neobvykle vysoká kostolná loď. Brat farár nás podrobne oboznámil s dávnou históriou kostola až po súčasný život zboru a ochotne odpovedal aj na naše zvedavé otázky.

V pôsobivej akustike zboru sme si spoločne zaspievali niekoľko piesní za hudobného sprievodu br. farára Jaroslava Szélesa a po spoločných modlitbách sme sa premiestnili do susedného Domu priateľstva. Tu sme si v príjemnej atmosfére vypočuli zaujímavú prednášku o histórii benediktínskeho kláštora, ktorého vykopávky sú v bezprostrednej blízkosti kostola. Zároveň sme mali možnosť vypočuť si nevšedný zvukový záznam časti Prayovho kódexu z r. 1203, ako vzácnu pamäť maďarského národa „Orodovanie mŕtvych“, kde sa prvý krát spomína benediktínsky kláštor.
Čas obeda sme strávili nielen pri chutnom jedle v miestnej reštaurácii, ale aj v priateľských rozhovoroch.

Druhá zastávka nášho výletu bola na zámockom ostrove v Eledényi, na ktorom stojí siedmy najväčší palác v Maďarsku. Kedže nám Pán Boh doprial nádherný slnečný deň, mohli sme sa tešiť z pohľadov na upravený park a zrekonštruovaný kaštieľ. Približne 1,5 hodinová prehliadka kaštieľa so sprievodkyňou začala úvodným krátkym 3D filmom o Ferenczovi Liebovi – maliarovi kaštieľa a jeho zreštaurované dielo sme mohli v plnej kráse vidieť na vlastné oči.
Aj keď sme mali ešte v pláne návštevu kostola v Szalonne, pre krátkosť času sa nám ju nepodarilo zrealizovať.

Zostávame v nádeji, že ak nás Pán Boh zachová pri živote a zdraví, opäť sa stretneme na niektorom zo spoločných výletov, aby sme sa mohli vzájomne duchovne podporovať a budovať vo viere.
Za všetkých zúčastnených vyjadrujem vďaku organizátorke výletu s. Marike Geciovej – riaditeľke RE-MI-DIE n.o., ktorá nám o.i. pripravila prekvapenie v podobe desiatových balíčkov, br. Tiborovi Bajusovi za fotografie z výletu a bratovi farárovi Jaroslavovi Szélesovi, ktorý od rána všetkým rozdával dobrú náladu, osviežil nás výkladom Božieho slova, modlitbami, hudobným doprovodom a spevom, ale predovšetkým celodenným namáhavým tlmočením výkladov, ktoré boli pre nás všetkých veľmi vzácne. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *