Reformácia v Michalovskom senioráte

14.októbra sme sa prebudili do krásneho slnečného rána a s očakávaním sme sa vybrali po stopách reformácie, tentokrát v Michalovskom senioráte, ktorý pre svojich veriacich opäť zorganizovala naša pani farárka, Mg. Erika Domonkošová.

Prvou zastávkou boli Bánovce nad Ondavou, kde na mieste dnešného reformovaného chrámu stál drevený husitský kostolík. Tunajší reformovaný  cirkevný zbor patrí k najstarším , z konca 16.storočia. V roku 1610 bol postavený kamenný kostol, ktorý mecenáška ,pani Anna Oroszy zaopatrila aj tepaným kalichom, ktorý dodnes slúži na prijímanie krvi Kristovej. Dnešný chrám bol postavený v r.1868. Najväčší rozmach kalvinizmu v tejto oblasti bol za čias sedmohradského kniežaťa J.Rákoczyho a G.Betlena. Najsmutnejším obdobím boli roky 1727-1741, kedy boli kostoly odňaté pre rímskokatolícku cirkev.

Prvou ženou-farárkou je od roku 2002 pani Mgr.Erika Dékányová, ktorá nás upriamila aj na osobnosť básnika Pavla Horova, ktorý je rodákom z tejto obce.  V budove bývalej školy z roku 1935 je umiestnené múzeum venované jeho životu a tvorbe.  Tam nás čakala pani starostka so sprievodkyňou  múzea s výkladom a prehliadkou múzea a tvorby Pavla Horova,ale aj lahodným občerstvením. Vrúcne ďakujeme.

Odtiaľ sme prešli do hrnčiarskej obce Pozdišovce, kde sme vstúpili do evanjelického kostola. Pôvodný románsko-gotický kostol bol postavený v roku 1650 v období renesancie.V kostole  nás božím slovom aj záverečnou motlitbou  privítala pani farárka, Mgr. Denisa Vargová. Obecný kronikár a presbyter evanjelíckeho cirkevného zboru, pán Hraščo nás podrobne oboznámil s históriou obce i kostola. Kalich z roku 1692 slúži dodnes na vysluhovanie večere Pánovej. Na stene kostola dominuje aj erb rodiny Szirmayovcov, ktorým obec vďačí za financovanie dostavby kostola v roku 1780. Organ z roku 1784 slúži veriacim dodnes.

V roku 1652 sa tu zastavil aj učiteľ národov Ján Amos Komenský. Z románskeho obdobia stojí na Slovensku už len 200 kostolov / zo všetkých 4124 /.

V súčasnosti prebieha oprava strechy i fasády kostola. Veriaci pred kostolom zasadili reformačnú lipu na počesť 500 výročia reformácie.

Tretím zastavením boli Michalovce, kde nás v modernom Božom chráme  postavenom v roku 1996 privítal pán farár, Mgr.Juraj Gajdošoci. Kým tento kostol nestál, kalvínski veriaci sa schádzali k motlitbám v neďalekej zimnej záhrade kaštieľa Szirmayovcov, kde sa striedali evanjelícke a kalvínske bohoslužby. Ba aj chrámový spevácky zbor bol spoločný, čo svedčí o peknej a plodnej ekumenickej spolupráci oboch cirkví. 

Popoludní sme sa presunuli do Humenného,  kde nás v spoločnom chráme evanjelíckej a kalvínskej cirkvi privítal zástupca kurátora pán Árpád Čontoš s manželkou. Porozprával nám ako sa v roku 1880 stretli predstavitelia oboch cirkví a utvorili spoločnú protestantskú dcérocirkev. Vtedy v Humennom opäť ožil protestantský cirkevný život. Spoločný kostol v klasicistickom slohu postavili v r.1896.Novorekonštruovaný kostol má podlahové kúrenie, toaletu ,vymenené eurookná a dvere a dvojplášťovú strechu, ktorá pod seba láskavo pojme veriacich oboch cirkví. Pán Čontoš nás oboznámil aj s publikáciou: Drugetovci a reformácia v Humennom, kde je podrobne opísaný proces reformácie v tejto oblasti. Pani Čontošová nás v zápätí privítala hojným pohostením, za čo jej patrí naša úprimná vďaka!

Posledným zastavením bol malý kalvínsky kostolík z roku 1931, ktorý je zaujímavý najväčším počtom funkčných slnečných hodín na fasáde. Sú tam zasadené tri.

Vo Vranove je 104 kalvínskych veriacich. Privítal nás a s históriou oboznámil kurátor, pán. Achác Bodor.

Podvečer sme sa unavení, no spokojní vrátili do Košíc, vďační pani farárke Mgr.Domonkošovej za hodnotné poznávanie a zmysluplne strávený deň.

Napísala PaedDr Hilda Valovičová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *