Reformácia v Michalovskom senioráte

14.októbra sme sa prebudili do krásneho slnečného rána a s očakávaním sme sa vybrali po stopách reformácie, tentokrát v Michalovskom senioráte, ktorý pre svojich veriacich opäť zorganizovala naša pani farárka, Mg. Erika Domonkošová. Pokračujte v čítaní