Pašijné bohoslužby v Ďurkove

24. marca 2024 popoludní sa uskutočnili pašijné bohoslužby v cirkevnom zbore Ďurkov. Chrám v Ďurkove je jedným z tých väčších a návštevníci týchto bohoslužieb zďaleka nenaplnili jeho priestor, ale to nie je podstatné. Tí, ktorí sa zúčastnili, mali možnosť zažiť zaujímavé popoludnie Kvetnej nedele popretkávané čítaním pašijných textov v podaní mladších i starších, spevníkové i mládežnícke piesne v podaní skupiny Krídla i inšpirujúce kázanie.

Pokračujte v čítaní