Adventné kázne

Písané kázne

Video kázne

https://www.youtube.com/watch?v=-TQy1LO1gIY

Audio kázne

4. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
3. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
2. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
1. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko