Obohatená cesta

Už ste si asi zvykli, milí bratia a milé sestry, že Vám občas na stránkach nášho časopisu ponúkam možnosť kráčať v Ježišových šľapajach, chodiť po cestách, ktorými na tejto Zemi kráčal On sám. Niektorí ste sa už zúčastnili na duchovno-poznávacom zájazde do Svätej Zeme a možno (verím, že áno) ste ním boli obohatení.

Dnes Vám ponúkam obohatenú cestu – spojenú s návštevou Jordánska, kde Pán Ježiš tiež prežil niekoľko pekných chvíľ. Ak chcete, môžete aj Vy!

Pokračujte v čítaní