Vzácna návšteva na Seniorátnom valnom zhromaždení

Na Seniorátnom valnom zhromaždení Ondavsko–hornádskeho seniorátu, ktoré sa konalo v sobotu 21. apríla 2011 so začiatkom o 15:00 hod v reformovanom kostole v Kyste – kde sa konali služby Božie – a následne pokračovalo v kultúrnom dome v Kyste, sme privítali vzácnych hostí z našej sesterskej cirkvi z Českej republiky.

Pokračujte v čítaní