Nedeľné odpoludnie na Borde

Nedeľa 13. 9. 2015 priala zborom Byster a Košických Olšan. Najprv to boli rodinné bohoslužby konané dopoludnia v kostole. Sestra farárka v spolupráci s deťmi mala výklad textu z Písma o búrke na mori a následnej prítomnosti pána Ježiša. Učeníci preľaknutí v búrke sa báli o svoje životy. Dokedy nevideli Ježiša, alebo aj potom čo sa zjavil v diaľke a brali to ako nejaký prízrak, mysleli si, že sú v tom nešťastí  sami. Až keď sa priblížil, potom sa upokojili.

Tak aj my v našich životoch sa často zameriavame na strach, bojíme sa a nemáme istotu. Stačí potom trocha vyčkať, zahľadieť sa a Pán Ježiš sa ukáže. Potom už nie je  na mieste strach a obavy. Je dobré prijať pomoc od Pána a On s nami ostane aj v tých najväčších búrkach  a more sa iste utíši, dodala pani farárka.

Popoludní sa  potom konalo prvé stretnutie  zborov Byster a Košických Olšan na Borde, aby tam trávili spolu nedeľné odpoludnie.   Začalo to  pobožnosťou na základe textov zo žalmu 12. a z listu Jakuba 3. 1- 12. verš.  Po ukončení a zaspievaní piesne „Buďže so mnou Pane …“, keďže počasie prialo, vyšli  sme do okolitej prírody. Vo väčších i menších skupinkách prebiehali družné rozhovory, čo bolo aj zámerom stretnutia. Po prechádzkach je potrebné posilniť aj telo, to sa mohlo vykonať, lebo o dobrý guľáš sa postarali sestry z Košických Olšan a Bystera. A nechýbali ani zákusky, ktoré priniesli ďalšie sestry zo zboru.  Bolo to vydarené stretnutie na povzbudenie a oddych pre každého.

Čo  dodať na záver? Snáď len to, že keď  Pán Boh dá, stretneme sa takto o rok zase, možno aj vo väčšom počte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *