Výročne a nominačné seniorátne valné zhromaždenie

V sobotu  5.septembra  2015  sa   konalo v Tušiaciach výročne seniorátne valné  zhromaždenie, ktoré sa začalo službami Božími. Kázala na nich sestra farárka Janette Knežová,  farárka  z Bežoviec, ktorá však  do zvolenia do zboru Bežovce zastávala funkciu konseniorky. Senior  Juraj Brecko a seniorátny kurátor Ján Janovčík  jej  po kázni poďakovali  v mene celého seniorátu za službu vo funkcii konseniorky, ktorú vykonávala   šesť a pol roka a zapriali jej veľa Božieho požehnania vo službe na novom pôsobisku. Pracovnú časť valného zhromaždenia otvoril seniorátny kurátor Ján Janovčík a privítal hostí  – predsedníctvo Michalovského seniorátu  a zástupcu generálneho kurátora. Potom senior vo svojej správe zhodnotil na základe  vizitácií život zborov v roku 2014. Postupne priblížil  v najzákladnejších rysoch život každého zboru v senioráte. V závere správy vyzval zbory ku zvýšeniu aktivity na poli diakonie.  Súčasťou správy boli aj pripomienky zborov pri vizitáciách. Správu seniora valné  zhromaždenie schválilo. Misijnú  a finačnú správu seniorátu schválilo seniorátne valné zhromaždenie  na zasadnutí 1.2.2015 vo Svinici. Na pridelenie stavebnej podpory  zo Všeobecného fondu valné zhromaždenie v ďalšom bode odporučilo zbory Ždaňa a Trstené pri Hornáde. V bode rôzne  misijná referentka Marianna Sláviková informovala o najbližších misijných akciách  v oboch seniorátoch.

Hneď po skončení výročného valného zhromaždenia sa konalo nominačné valné zhromaždnie  za účelom nominácie na uvoľnenú funkciu konseniora. Nominačné valné  zhromaždnenie na funkciu konseniora jednomyseľne nominovalo tajným hlasovaním Simonu Abošiová, farárku z Bohdanoviec.  Konseniora budú na základe pokynov volebnej komisie voliť  presbyterstvá  zborov seniorátu.

Autor fotografií: Tibor Bajus

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *