Text na krstiny

biblia_a_prstenKeď bojoval Hitler o moc, zverejnil program svojej strany. V ňom stálo v bode 24: „Sme za pozitívne kresťanstvo.“ Mnoho skutočných kresťanov na to skočilo.

Ale keď už bol Hitler pri moci, človek zistil to, čo mnohí dávno predvídali: pozitívne kresťanstvo bolo to isté, čo nacionálny socializmus.

V rovnako čase začal boj proti Biblii. Starý zákon sa dostal pod bubnovú paľbu. Všade mohol človek počuť a čítať: no áno, Nový zákon môže človek ešte nejaký čas prijímať, keďže tam učil Boh o svojej láske. Iba listy Žida Pavla musia byť vyhubené. V nich je cítiť duch Starého zákona.

Ale Starý zákon – och, to bola strašná kniha, špinavá kniha, hrozná kniha! V nej počuť „židovsko-sýrskeho pomstychtivého Boha púšte“.

V tej dobe prišiel jedného dňa ku mne istý pán – jeden veľmi milý, sympatický, veľmi vzdelaný muž. „Pán farár!“, povedal. „Chcem dať pokrstiť môjho malého syna. Ale mám jednu prosbu: vyberte text z Novej zmluvy. So Starou zmluvou, s tou hroznou knihou, nechcem mať nič do činenia.“

„Rád vyplním vaše prianie“, odpovedal som mu. „Ale povedzte mi: či neviete, že nemôžeme oddeliť Starú a Novú zmluvu? Či neviete, že Boh Starého zákona je Otcom Ježiša Krista? A neviete, že bez Starého zákona nemôžeme vôbec pochopiť celú židovskú otázku?“

Tu ma prerušil: „Nechceme sa hádať, pán farár. Ale nech je ako chce, pre krstiny vyberte text z Novej zmluvy!“

„Dobre“, povedal som. „To môžem urobiť!“

Porozmýšľal som. „Čo si myslíte o slove: ´A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť.´ Je to v poriadku?

„Veľkolepé! Úžasné! Vidíte, toto je novozmluvné! To zneje inak, ako hrmenie Boha pomsty v Starom zákone! Tento vyberte!“

Musel som sa smiať: „Pane, toto slovo je zo Starého zákona!“

Úžas! Rozpaky!

Potom sa spamätal. „No áno, áno! Určite to stojí v nejakom malom prorokovi. Ale niektorí z nich neboli ani Židia.“

„Nie, môj milý pane“, musel som mu vysvetľovať. „Toto stojí v prorokovi Jeremiášovi, ktorý určite bol Židom. Dokonca bol tento Žid Jeremiáš jediným zástupcom, ktorý hovoril v mene živého Boha.“

Muž začal lapať po dychu. Ale nemohol som mu pomôcť. Musel som ho ešte dôraznejšie priviesť od jeho veľkej neznalosti k rozumu.

„Ale už rozumiem, čo chcete.“ povedal som. „Je tu aj iné slovo: ´Strašné je upadnúť do rúk živého Boha …´“

„Tu to máme!“, prerušil ma. „Takto hovorí židovsko-sýrsky pomstychtivý Boh, tento hrozný starozákonný …“

Vystrašene sa zastavil, keď som sa pustil do hlasného smiechu. „Pane! Toto slovo je v Novom zákone! A až teraz vám ešte niečo poviem: pokladáte sám seba za vzdelaného. A predsa vykladáte veci o Biblii a pritom o nej nemáte ani šajnu. To je jednoducho hanebné a smiešne, vykladať bez akejkoľvek známosti niečo o knihe, vďaka ktorej vznikol celý západný svet. A je rovnako hanebné a smiešne vykladať niečo o židovskom národe bez toho, aby ste si nechali v Biblii ukázať, akú veľkú úlohu hral tento ľud v Božích plánoch.“

Ten muž si nechal zopár veci vysvetliť. A neskôr sme mali spoločne jeden pekný krst.

Wilhelm Busch – Medzi ľuďmi.
Z nemeckého originálu preložil Pavol Gurbaľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *