Tichý deň vo Vyšnom Čaji

Dňa 27. 11. 2016 seniorátny kaplán Pavol Jašo privítal vo vyšnom Čaji v reformovanom kostole sestru farárku Denisu Vargovú z Pozdišoviec, seniora Juraja Brecku, tušický cirkevný spevokol a ostatných prítomných. Pokračujte v čítaní

Tichý deň v Nižnej Kamenici

V nedeľu 23.10.2016 sa v Nižnej Kamenici konal Tichý deň. Brat senior Juraj Brecko s hosťami z okolitých zborov takto navštevuje svoje menšie zbory, aby ich podporil a povzbudil v duchovnom živote.

V malom 18-člennom zbore nás privítal kaplán Pavol Jašo, slúžiaci vo Svinici. Privítal aj seniorku michalovského seniorátu farárku Eriku Dékányovu, seniora Juraja Brecku ako administrátora zboru a bánovsko – ondavský a tušický združený cirkevný zbor. Pokračujte v čítaní

Tichý deň vo Vyšnom Čaji

Na začiatku marca sme sa v jednu nedeľu poobede opäť stretli na tichom dni, tentokrát vo Vyšnom Čaji. Stretnutím sprevádzal brat Imrich Géci, kantor miestneho zboru, ktorý privítal hostí z ostatných zborov nášho seniorátu ako aj dvoch rečníkov – brata farára Kristiána Szaba a brata seniora Juraja Brecka. Pokračujte v čítaní