Vážme si vzácny dar!

Milí bratia a sestry!

Pri príležitosti Národného týždňa manželstva sa vám chceme aj my, duchovní Ondavsko–hornádskeho seniorátu prihovoriť. Manželstvo je vzácny dar od Hospodina. On Ho vymyslel a ustanovil. Apoštol Pavol nás v liste Židom vyzýva slovami: „ Manželstvo majte všetci v úcte… ( Žd 13,3a)“

Pokračujte v čítaní

Výzva duchovných pri príležitosti Národného týždňa manželstva

Vážení bratia a sestry

Už niekoľko rokov sa v našej krajine v týždni, v ktorom je valentínsky sviatok, koná Národný týždeň manželstva. Rôzne kresťanské organizácie z viacerých cirkví chcú v týždni, keď sa veľa hovorí o láske medzi mužom a ženou, poukázať na biblické chápanie skutočnej lásky. Pri tejto príležitosti sa milí veriaci chceme podeliť s tým, čo nás duchovných veľmi trápi. Čoraz viac sa manželstvo obchádza a spolužitie ako náhrada manželstva sa čoraz viac rozmáha a to žiaľ aj v rodinách, kde rodičia či starí rodičia pravidelne navštevujú služby Božie. Ako dôvod sa uvádza doba. Áno, aj my duchovní, tam kde je to potrebné, ideme s dobou. Napríklad internetová komunikácia sa stala súčasťou nášho života. Častejšie ako listy, už posielame e-maily. Nemôžeme však súhlasiť s tým, že doba ospravedlňuje hriech. Ak nejaký hriech robí veľa ľudí, to neznamená, že to už potom môžu robiť všetci.

Pokračujte v čítaní