Správa seniora z roku 1949

Náš Ondavsko-hornadásky seniorát vznikol v novembri 1993. Jeho predchodcom bol Torysský seniorát, ktorý vznikol po skončení druhej svetovej vojny a existoval niekoľko rokov, približne do začiatku 50. rokov 20. storočia. Bol to jeden z troch slovenských seniorátov, ktoré vtedy existovali.  Zvyšné dva boli Užsko-laborecký a Ondavsko-zemplínsky.  V seniorskej správe za rok 1949 sa hovorí o 16-tich zboroch:

Barca, Bidovce, Byster, Bohdanovce, Čaňa, Vyšný Čaj, Ďurkov, Nižná Hutka, Košice, Nižná Kamenica, Slanec, Svinica, Skároš, Trstené pri Hornáde, Vajkovce a Ždaňa.

Brat Pavol Gurbaľ zoskenoval 30-stranový dokument. Prvých 23 strán dokumentu tvorí zápisnica zo Seniorálneho valného zhromaždenia, kde je seniorská správa od  seniora Jána Tomašuľu, správa pokladníka (revízna správa je v maďarčine), správa misijného referenta a školského referenta. Okrem toho sú tam zapisnice zo zasadnutia ďalších seniorátnych orgánov z roku 1950. Hoci to bol začiatok totality, ešte vtedy sa mohla konať  vnútromisijná práca, ako to dosvedčuje správa misijného referenta, farára z Vajkoviec Alexandra Kozára. Veľmi otvorené a  priame sú pripomienky zborov a vizitátorov.


Ponúkame vám tento historický dokument ako inšpiráciu a na pripomenutie si časov, ktoré naši rpedkovia zažívali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *