Spevokoly v Milhostove

Tohoročné stretnutie spevokolov OH – seniorátu sa konalo 5. mája 2019 v Milhostove. Žije tu zhruba 100 – členný zbor, ktorý spravuje duchovný Miroslav Kovaľ, kurátorkou zboru je Alena Hapštáková. Nápis na zvone kostola nasvedčuje tomu, že zbor tu žil už v roku 1664. Súčasný kostol bol vystavený z materiálu zbúraného trebišovského kostola a vysvätený bol v roku 1784.

Dôvodom prečo sa spevokoly stretli v Milhostove bola pred časom vykonaná oprava organu. Je to píšťalový jednomanuálový organ, ktorý okolo roku 1880 vyrobil István Kerékgyartó z Debrecína. Po rekonštrukcii prvýkrat zaznel na zborových Bohoslužbách na Kvetnú nedeľu.

Brat farár Kovaľ úvodným slovom privítal hostí a taktiež spevokoly, ktorými tentokrát boli – vajkovský, tušický a združený spevokol Čaňa- Ždaňa- Skároš.

Tóny zrekonšruovaného organu predviedol doprevádzaním piesne č. 225 seniorátny kurátor a kántor Ján Janovčík, ktorý osvedčil pekné, čisté tóny organu, ako sme to počuli aj my, ako poslucháči.

Po tejto piesni sa ujala konferovaním programu Edita Kočišková, ktorá uvádzala jednotlivé spevokoly. Každá skupina predviedla svoje kvality spevu, čo je výsledkom pravidelného a oddaného nacvičovania každého člena.

Spev, ktorý je kontaktom s naším Pánom a taktiež oslavou Jeho mocnosti vystriedalo Slovo, ktorým prispela prítomným duchovná zboru v Trebišove Janette Kňežová.

To už bol skoro záver stretnutia, keď sa prihovoril ešte senior Juraj Brecko, ktorý kladne hodnotil priebeh stretnutia pri príležitosti prehliadky spevokolov a zdôraznil známe, že kde sa dvaja či traja stretnú v mene Pána, On je tam prítomný.
Modlitbou a záverečnou piesňou sa stretnutie ukončilo a nechýbalo ani pozvanie na pohostenie a občerstvenie pripravené domácimi zboru.


„O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, … “ Ž. 89., 2.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *