Seniorátne stretnutie žien vo Vyšnom Čaji

Prvé tohoročné stretnutie žien na úrovni seniorátu sa konalo 18. marca vo Vyšnom Čaji. Ženy
z viacerých zborov Ondavsko – hornádskeho seniorátu privítali sestry domáceho zboru v zborovom dome.

Úvodným slovom privítala prítomné ženy Lenka Brecková, a to aj otázkou: S čím ste tu prišli?
Hlavnou myšlienkou bolo to, že netreba zabúdať na to, že sa raz stretneme s Pánom Bohom. A bude to veľké stretnutie, na ktoré sa môžeme pripravovať už teraz, a to aj formou takýchto podujatí.
Účelom je povzbudzovať sa na túto cestu.

Po tomto úvode a zaspievaní piesne „Už od vekov, Boh nám hlása“, ktorou nás, rovnako ako celým stretnutím, hudobne sprevádzala Jarka Šikorová. Po nej oslovili prítomné ženy sestry Jolika Gurbaľová a Monika Žingorová.

Boli to rozhovory o bežnom živote žien a záujmoch, a na bližšie zoznámenie sa.

Sestra farárka Marianna Sláviková na základe textu z knihy Genesis z 12. kapitoly 10. až 20. verša, priblížila situáciu Abráma v Egypte. Keď zo strachu o svoju budúcnosť a život Abrám, na úkor svojej ženy Sáraj, sa vzdiaľuje od Boha a predstupuje pred Egypťanov s klamstvom.

Na základe ďalšieho textu, ešte opisuje život už staršej ženy Sáry a jej oddanosť a podriadenosť Abrámovi. Pán Boh bol s ňou, načúvala Jeho slovu a On jej pomáhal. „Tak aj my ženy v tejto dobe, máme načúvať na hlas Pána“. Dodala na záver pani farárka.

Záver stretnutia patril slovom Zuzke Némethovej, ktorá mala príhovor na základe textu z listu Jakubovi, 3. kapitoly a téma bola „ Čo na srdci to na jazyku“.

Po občerstvení a iste s požehnaním z nedeľného stretnutia sa nakoniec zhromaždenie v podvečer rozišlo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *