Plán akcií na prvý polrok roka 2013

Misijný referát Ondavsko-hornádskeho seniorátu sa stretol na svojom zasadnutí 12. januára v Bysteri, aby okrem iného aj naplánoval seniorátne aktivity na najbližšie obdobie. Stručný prehľad plánovaných aktivít zverejňujeme aj na tejto stránke.
K tomuto si dovolíme ešte jedno upozornenie – daný plán akcií slúži len ako stručný prehľad toho, čo by sme chceli s Božou pomocou pripraviť a uskutočniť.

Keďže je to len „plán akcií“, ktorý v čase, keď bol zostavovaný nebol ešte potvrdený (napr. dotknutými zbormi, farármi), je možné, že tam budú drobné odchýlky voči realite. O všetkých zmenách však budeme včas informovať či už prostredníctvom farárov a farských úradov, tak aj na seniorátnej stránke.

Za misijný referát,
Pavol Gurbaľ

 

Názov dokumentu

Linka na dokument

Plán akcií na prvý polrok 2013 pdf_icon.pdf dokument
Plán akcií na prvý polrok 2013 word_icon.docx dokument

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *