Dotazník pre Ústredie diakonie

Drahí priatelia!

Chceme vás poprosiť o vyplnenie dotazníka pre Ústredie diakonie RKC na Slovensku, ktoré robí prieskum v cirkevných zboroch na pôde RKC na Slovensku. Získané výsledky prieskumu slúžia ako podklad pre určenie smeru a vytýčenie cieľov na nasledujúce 5 ročné obdobie.

V súčasnosti opäť prehodnocujeme a stojíme pred tvorbou novej vízie Ústredia diakonie, ktorá bude opäť založená na výsledkoch získaných prostredníctvom dotazníka. ktorý emailom rozposielame všetkým zástupcom CZ v RKC na Slovensku cez tento link:

https://forms.gle/75gP3x8xeWfMMUYf7

Uvedomujeme si, že nie všetci, ktorých plánujeme osloviť vo Vašich cirkevných zboroch  zvládajú  internetovú komunikáciu a preto sme sa rozhodli dať možnosť zapojiť sa do prieskumu aj klasickou formou vyplnenia dotazníka. 

Vážení kolegovia – bratia a sestry, obraciame sa na Vás s prosbou o zaslanie respektíve doručenie dotazníka v listovej forme členom CZ. 

Vyplnením dotazníka prispejú členovia jednotlivých cirkevných zborov k tomu,  aby naša služba bola čo najviac adresnejšia a vychádzala z potrieb bratov a sestier reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Vyplnené dotazníky môže člen cirkevného zboru  zaslať priamo na adresu ústredia, alebo prostredníctvom duchovného v CZ RKC na Slovensku. 

Ústredie diakonie RKC na Slovensku
Jókaiho 34.
94501 Komárno

Ďakujem za spoluprácu!

Ostávame s prianím Božieho požehnania v službe aj v kruhu svojich najbližších. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *