Jarný biblický mládežnícky wheelet na Borde

Bývalá rekreačno-kúpeľná osada v blízkosti Dargovského priesmyku bolo miesto, kde sa od 27.2. do 1.3. stretli konfirmandi a mládežníci Ondavsko-hornádskeho seniorátu na seniorátnom biblickom výlete.

Vedúcimi tohto výletu boli Matej Nagy, Katka Žingorová a Jakub Slávik, ktorí pripravili tému stretnutia a riadili aj jeho priebeh. V prípade potreby im boli nápomocní manželia Slávikoví. Spoluúčasťou prispela nezisková organizácia Carmel zo Sečoviec a svojou prítomnosťou vypomáhala sestra Zuzana Némethová a sestra Mária Hredzáková, ktorá viedla tvorivé dielne. Zišli sa tu chlapci a dievčatá z Tušíc, Vyšného Čaju, Bidoviec, Bystera, Sečoviec , Nižnej Hutky, Ždane a iných obcí seniorátu. Počtom sa prestriedalo až 66 mládežníkov a hostí a s mamičkami tu boli aj niektoré detičky.

„KTO SI?“ To bola téma stretnutia. Pri posedeniach sa rozoberá postoj a názor na rozdiel medzi učeníkom a povaľačom a bezstarostným životom človeka, ktorý si užíva pohodu a lákadlá sveta.“Cieľom témy je zamyslieť sa nad tým, či výjdeme zo zóny svojho pohodlia, príjmeme ponuku, ktorú nám dáva Boh, a tak sa chytíme zodpovednosti za životy svoje i našich blížnych, povedal Matej Nagy z Bidoviec ,ktorý priblížil priebeh stretnutia. Prítomnosťou a spevom po večeroch povzbudzovala mládežníkov aj skupina Plán B z bidovského reformovaného zboru. Ďalším programom dní boli dopoludňajšie skupinky, kde sa rozoberali biblické texty, prebiehali športové aktivity a túry do pekného okolia. Odpoludnia zas voľné aktivity, kreatívne dielne a večer duchovný program kde sa spievalo a bol výklad Božieho slova..Pri večerných posedeniach privítali medzi sebou aj bratov Miroslava Kovaľa, Dávida Vargaeštoka, Miroslava Klča a Kristiána Szabó z Veľkej Idy, s ktorým prišli aj mládežníci zo Šace. Svojim svedectvom k mladým prehovorili aj manželia Arie a Renita z Reformovanej kresťanskej cirkvi v Holandsku. Brat senior Juraj Brecko viedol v sobotu dopoludnia seminár na tému „Manipulácia“.

Čo k tomu dodať? Snáď len to, že za pár hodín pobytu medzi nimi som videl, že tento výlet si mládežníci užívali v pohode, v peknom prostredí a s dobrým jedlom, ktoré im pripravovali sestry z tušického zboru, za čo im patrí vďaka.

A nedá mi, aby som na záver nepoprosil ešte sestru Slávikovú o hodnotenie tohto výletu.

„Mám nádej, že téma tohto výletu bude povzbudením, pre mladých byť nie povaľačmi, ale učeníkmi nášho Pána a Spasiteľa. Veď k tomu nás pozýva náš Boh. Využiť svoj život na Jeho slávu. Ďakujem všetkým, ktorí na tomto výlete slúžili mladým ľuďom. Sme vďační Pánu Bohu za túto príležitosť. Verím, že ešte budeme mať podobnú šancu, ktorú využijú aj tí, ktorí s nami ešte neboli“.

Aj ja sa pripájam k slovám pani farárky a iste budeme mať možnosť stretnúť sa na ďalších seniorátnych akciách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *