Júnové kázne na internete

Na počúvanie

Svinica 7.6.2020 – Marianna Sláviková
Tušice 7.6.2020 – Juraj Brecko

Ďalšie kázne …

… môžete nájsť na jednotlivých podstránkach, ktoré sme pre nich vytvorili:

Prípadne môžete využiť aj ďalšie zdroje, ktoré sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Aprílové kázne na internete

Ponúkame vám ďalšie kázne našich farárov na internete

Na počúvanie …

Ježiš sa zjavuje učeníkom pri rybolove (Jn 21,1-14) – Janette Knežová
Služby Božie zo Svinice 26.4.2020 – Marianna Sláviková

Na čítanie …

Ďalšie kázne …

… môžete nájsť na jednotlivých podstránkach, ktoré sme pre nich vytvorili:

Prípadne môžete využiť aj ďalšie zdroje, ktoré sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Reformované kázne na internete

Pozývame všetkých našich veriacich, aby aj v prípade zrušených služieb Božích využili možnosť vypočuť si kázne našich farárov, ktoré máme dostupné online.

Na počúvanie …

Kázeň na Veľkonočný pondelok od Marianny Slávikovej
Kvetná nedeľa – Mariann Sláviková
Kázeň Marianny Slávikovej na 5. pôstnu nedeľu

Na čítanie …

Ďalšie kázne …

… môžete nájsť na jednotlivých podstránkach, ktoré sme pre nich vytvorili:

Prípadne môžete využiť aj ďalšie zdroje, ktoré sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Pre deti …

V týchto časoch myslíme aj na našich najmenších, ktorí trávia svoj čas doma. Naše drahé spolupracovníčky pre nich pripravili detskú besiedku a čítanie z knihy Zem pod dúhou na pokračovanie.

Zem pod dúhou

28. kapitola – Počuj, Izrael! (Deut 6)
27. kapitola – Bileámova oslica. Mojžišova smrť. (Num 22.23.24; Deut 34)

Ďalšie diely zo Zeme pod dúhou je možné nájsť na tomto odkaze.

Detská besiedka

15.5.2020

Veršík na zapamätanie – Ján 3,27

9.5.2020

Veršík na zapamätanie

Všetky diely detskej besiedky je možné nájsť na tomto odkaze.

Detská besiedka

15.5.2020

Veršík na zapamätanie – Ján 3, 27

9.5.2020

Veršík na zapamätanie

1.5.2020

26.4.2020

Veršík na učenie – Mt 18,14

16.4.2020

Detská besiedka 5
Veršík na učenie – Ef 5,2

10.4.2020

Detská besiedka 4

5.4.2020

Detská besiedka 3
Veršík na učenie – Iz 55, 11

31.3.2020

Detská besiedka 31.3.2020
Veršík na učenie

21.3.2020

Detská besiedka 21.3.2020
Veršík na učenie

Zem pod dúhou

28. kapitola – Počuj, Izrael! (Deut 6)
27. kapitola – Bileámova oslica. Mojžišova smrť. (Num 22.23.24; Deut 34)
26. kapitola – Rozhovory s Bohom. Dvanásť vyzvedačov. (Ex 32.33.; Num 13.14; Deut 1)
25. kapitola – Desať slov. Zlaté teľa. (Ex 20.32.; Deut 5)
24. kapitola – Tu pritiahol Amálek. Zmluva. (Ex 17. 19.24.; Deut 25)
23. kapitola – Pesach. Voda a chlieb na púšti. (Ex 7-12,15,16,17, Num 11)
22. kapitola – Horiaci ker. Národ prepusť môj. (Ex 2,3,5,6,7)
21. kapitola – Malá archa z trstiny. Na púšti. (Ex 2)
20. kapitola – Jákobova smrť. Potom nastúpil nový kráľ. (Gen 47,48, Ex 1,2)
19. kapitola – Zúčtovanie. Otec Jákoba. (Gen 44,45,46,47)
18. kapitola – Desať bratov na ceste. Chlieb a pohár. (Gen 42,43,44)
17. kapitola – Čašník a pekár. Faraónov sen. (Gen 40,41)
16. kapitola – Támar. U Potífara. (Gen 38,39)
15. kapitola – Zmierenie. Majster snov. (Gen 33,35,37)
14. kapitola – Návrat. Zápas pri rieke. (Gen 30,31,32)
13. kapitola – Podvedený podvodník. Dve ženy. (Gen 29,30)
12. kapitola – Podvod a Ráchel (Gen 27,29)
11. kapitola – Abrahámova smrť. Jákob a Ezau. (Gen 25)
10. kapitola – Sárina smrť. Služobník, ktorý hľadá ženu. (Gen 23-24)
9. kapitola – Zánik Sodomy. A tak šli obaja spolu. (Gen 18,19,22)
8. kapitola – Abraham a Hagar. Príbeh o smiechu. (Gen 16-18)
7. kapitola – Abrahámova beznádej. Abrahámov zápas. (Gen 15, Ž 8)
6. kapitola – Na scéne sa zjavuje Abrahám. Abrahám a Lót (Gen 12-14)
5. kapitola – Noemova archa. Krajina pod dúhou (Gen 6-9)
4. kapitola – V záhrade. Kain a Ábel (Gen 2-4)
3. kapitola – Šabat. Na počiatku (Gen 1,2)
2. kapitola – V Babylónii. Babylonská veža (Ž 137, Gen 11)
1. kapitola – Vo vyhnanstve. Jákobov sen (Gen 28)

Písané kázne

Kázne Eriky Domonkošovej

Kázne Petra Kozára

Kázne Marianny Slávikovej

Kázne Zsolta Buzu

Audio kázne

Rok 2020

Služby Božie zo Svinice 17.5.2020 – Marianna Sláviková
Služby Božie zo Svinice 10.5.2020 – Marianna Sláviková
Bohoslužby Svinica 3.5.2020 – Marianna Sláviková
Kázeň Janette Knežovej – 29.4.2020
Služby Božie zo Svinice – Marianna Sláviková
Ježiš sa zjavuje učeníkom pri rybolove (Jn 21,1-14) – Janette Knežová
Služby Božie (Jn 20, 24-31) – Marianna Sláviková
Kázeň na Veľkonočný pondelok od Marianny Slávikovej
Veľkonočná kázeň – Janette Knežová
Kvetná nedeľa – Marianna Sláviková
Výklad Žalmu 63 od Marianny Slávikovej
Kázeň 5.4.2020 – Janette Knežová
Kázeň 11.4.2020 – Janette Knežová
Kázeň na 5. pôstnu nedeľu od Marianny Slávikovej
Kázeň Jákoba Szélesa z 22.3.2020
Výklad Žalmu 34 od Marianny Slávikovej
Kázeň Marianny Slávikovej 15.3.2020
Kázeň Barbary Beranovej (Ždaňa, marec 2020)
Kázeň Juraja Brecka pri vysviacke duchovných

Rok 2017

Kázeň Juraja Brecka pri príležitosti Národného týždňa manželstva 2017

Rok 2016

Slovo Igora Mišinu na stretnutí presbyterov v decembri 2016 vo Svinici
Kázeň Jaroslava Szélesa na stretnutí presbyterov v decembri 2016 vo Svinici
Kázeň Kristiána Szabóa na tichom dni vo Vyšnom Čaji (2016)

Roky 2010-2013

Sándor Pocsai 2.4.2013 v Košiciach
Sándo Pocsai 3.4.2013 v Tušiciach
Sándo Pocsai 4.4.2013 v Lastovciach
Kázeň Alžbety Makovej na stretnutí spevokolov v Bohdanovciach (2010)

Ďalšie kázne

Kázne seniorky Eriky Dékányovej sa dajú nájsť na stránke zboru Bánovce nad Ondavou: stránky zboru