Výročné seniorátne valné zhromaždenie – Ždaňa

V sobotu 25. júna 2016 sme sa zišli na seniorátnom valnom zhromaždení v Ždani. Ako každé tak aj tentokrát sa to začalo bohoslužbami v kostole. Vo vynovenom chráme nás privítali zástupcovia zboru a kurátorka Irena Bittóova.

Slovom Božím a kázňou poslúžil kaplán Pavol Jašo, slúžiaci v zbore Svinica. Oslovil nás slovami z 1. Žalmu 1.až 6. verš. Ako základ kázania použil z 12. kapitoly Lukášovho evanjelia 2. až 9. verš. Po kázni a odspievaní piesne „ č. 566 , keď nás hudobne sprevádzal brat farár Ján Semjan, sa zhromaždenie a zástupcovia zborov presunuli do kultúrneho domu, kde nás v začínajúci horúci deň čakalo príjemné osvieženie klimatizáciou.

Samotné valné zhromaždenie otvoril úvodným slovom a veršami 117. žalmu seniorátny kurátor Ján Janovčík. Po prezentácií delegátov a schválení programu sa ujal slova senior Juraj Brecko. Ten privítal hostí z michalovského seniorátu, seniorku Eriku Dékányovvú a seniorátneho kurátora Blažeja Kneža ako aj ostatných prítomných. Zároveň poďakoval domácemu zboru za srdečné prijatie. Potom brat senior pokračoval v predstavení seniorskej správy a správy misijného referátu za rok 2015. Sestra Jolana Čopová prečítala revíznu správu o finančnom hospodárení seniorátu. Záverom senior kvitoval množstvo vykonanej práce v senioráte, ocenil spoluprácu medzi zbormi, v zboroch aj v súkromných životoch. Vyjadril vďaku misijnému tímu za prácu a organizovanie stretnutí na rôznych úrovniach. Poďakoval aj tlačovým referentom za príspevky a bratovi Gurbaľovi za ich zverejnenie na stránke seniorátu. Nevynechal prácu -Remídie- a nakoniec poďakoval duchovným a sestrám za ich neúnavnú prácu na zboroch.

Nakoniec odzneli ešte slová z 1. Listu Korinským z 15. kapitoly 58. verš. a spoločne zaspievaná pieseň „Buďže so mnou Pane…“
A keďže pri posilnení duchovnom je potrebné sa posilniť aj telesne, o občerstvenie a chutný obed sa postarali sestry zo zboru za čo im aj touto cestou patrí poďakovanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *