Výstavba detského ihriska v Bysteri

Tento príspevok bude možno podnetom aj pre ostatné  zbory, ako spríjemniť spoločné chvíle detí a mládeže pri stretnutiach.Po príchode sestry farárky Slávikovej do nášho zboru a jej návrhu na výstavbu detského ihriska, ktorý bol presbyterstvom aj odsúhlasený, začala sa realizácia diela. Zo zboru sme dostali ofery, zariadenie ihriska a brigádnikov, s ktorými sme to ku dňu detí zvládli. Vďaka patrí  všetkým, ktorí nám v tom pomáhali.

Pokračujte v čítaní