Stretnutie presbyterov v Čani

25.novembra 2018 sa v Čani konala presbyterska konferencia Ondavsko-hornádskeho seniorátu.

Zástupca biskupa a duchovný domáceho zboru Ján Semjan sa ujal úvodných slov, aby privítal hostí podujatia.

Pozvanie od nášho seniorátu prijal synodný senior Českobratrské církvi evangelické Daniel Ženatý, ktorý bol aj hlavným rečníkom. Ďalšími hosťami boli, biskup reformovanej cirkvi LászlóFazekas, zástupca generálneho kurátora Július Kováč, senior Juraj Brecko a seniorátny kurátor Ján Janovčík.

Ján Janovčík otvoril konferenciu čítaním 37. žalmu a spoločnou piesňou č. 344. Prvým prispievateľom slova bol senior Daniel Ženatý. Zameral sa na sté výročie založenia Českobratrské cirkvia priblížil jej súčasnosť a život v nej, keďže jeho témou bolo: „Čeští evangelíci, situace před sto lety a situace dnes“.

Brat Ženatý poukázal na starosti v ich cirkvi, čo sa týka napríklad stavu duchovných, hospodárenia a finančnej stránky cirkvi. No neopomenul ani radosti, čo je hlavne zvesť Ježiša Krista, živá diakonia a pripomenul, že bohoslužba dnes nie je už len o prednáške v kázni, ale viac slávnosť a radosť zo zvestovania Pána a Jeho milosti. Nakoniec ocenil dobré až nadštandardné vzťahy s našou cirkvou asi aj preto, že pri zlúčení českých cirkví pribrali aj reformovanú.

Po ňom aj brat biskup pozdravil prítomných a prihovoril sa na základe slov z textu z 1. Listu apoštola Petra 3. kapitoly 15. verš. Po nadchádzajúcej diskusii konferenciu ukončila modlitba a spoločne zaspievaná pieseň č. 283, hudobne sprevádzaná duchovným Jánom Semjanom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *