Stretnutie detí v Bohdanovciach

V sobotu 21. mája 2016 sa v Bohdanovciach uskutočnilo avízované seniorátne stretnutie. Počasie prialo už od rána takže zhruba stotridsať zúčastnených sa tešilo na pripravený program.

Úvodné slovo patrilo sestre farárke Marianne Slávikovej, ktorá všetkých privítala a zároveň poďakovala domácemu zboru pod vedením sestry farárky Simony Abošiovej za prípravy a prijatie. Ako slovo z Písma pripomenula žalm 84, ktorý pojednáva a zároveň uisťuje o tom, že Pán Boh je pre nás slnkom a štítom . Piesňou úvod uzavrela hudobná skupina Plán B z Bidoviec.

Po rozdelení sa do skupín, sa deti aj rodičia  rozišli do tried školy, kde sa preberali rôzne príbehy z Písma. Sestra Iveta Ballová formou besiedky s menšími deťmi putovala s izraelským ľudom púšťou. Témou dňa bol totiž medený had. Pomocníkmi jej boli mládežníci zo skupiny.

Najmenšie deti sa zišli v skupine, ktorú viedli manželia Hertnekioví. Tu tak isto témou bolo putovanie púšťou a hravou formou ukážka nástrah a ťažkosti tejto cesty. No zároveň aj dôkazy, že Pán Boh bol na tej ceste s nimi.

Mládežníci pracovali  v dvoch skupinách a rodičov mala na starosti sestra  farárka Sláviková.

Po týchto skupinkách sa všetci presunuli na školský dvor, kde pod vedením brata Ľubomíra Slávika prebiehali rôzne súťaže. Takto potom zdravo unavení sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde všetkých obslúžili  sestry  domáceho zboru, ktoré pripravili chutný obed, za čo im patrí vďaka.

Na záver snáď už len dodať, že pre všetkých zúčastnených to bol požehnaný a v radosti prežitý deň, za čo patrí vďaka usporiadajúcim, aj pomocníkom tejto peknej akcie seniorátu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *