Jesenné seniorátne valné zhromaždenie v Nižnej Hutke

Konalo sa 24. 11. 2019 v Nižnej Hutke. Zbor s počtom zhruba 137 veriacich vedený duchovnou Simonou Vaščákovou a kurátorom Imrichom Barabášom ponúkol priestory pre toto valné zhromaždenie pri príležitosti ukončenia rekonštrukčných prác kostola a jeho okolia.

Piesňou č. 453 sa začali bohoslužby, ktoré kázňou viedla levitka Mária Brecková. Textom z 5. Knihy Mojž. 15. kapitoly, priblížila pojem slova upusť, hlavne v spojení s Hospodinom, pre Hospodina.

Je to často pre nás ťažké upustiť od niečoho, niečoho pre nás možno cenného sa zbaviť, ale je to potrebné pre Pána urobiť, keď s Ním chceme napredovať. Pripomenula sestra Brecková.

Po kázni, pred záverečnou piesňou nás ešte senior J. Brecko a kurátor zboru I. Barabáš stručne oboznámili s prevedenými prácami, ktoré vykonali aj pomocou príspevku zo stavebného fondu.

Samotné rokovanie valného zhromaždenia sa konalo v kultúrnom, ktoré otvoril seniorátny kurátor Ján Janovčík. Hlavným bodom rokovania bol návrh a potom následné schválenie príspevku zo stavebného fondu pre rok 2020. O podporu požiadali zbor Vyšný Čaj a zbor Ďurkov. Takéto navrhnuté poradie bolo valným zhromaždením aj schválené, s odporúčaním pre kuratórium Všeobecného fondu aby príspevok po návrhu rozdelili pomerom 50:50.

Ďalším bodom bol príhovor seniora a oboznámenie s nadchádzajcími voľbami. Za účelom toho boli zvolení za delegátov generálnej volebnej komisie z nášho seniorátu Judr. Gabriela Hertnekiová a ako zástupca levita Jaroslav Géci. Termín volieb zástupcov presbyterstiev je stanovený do 15. septembra 2020.

Stretnutie sa končilo diskusiou aj s poďakovaním za občerstvenie a obed od domáceho zboru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *