„Vyber si sám“

V živote sa musíme neraz rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie je, akým smerom sa náš život bude uberať, čím chcem byť, kam chcem patriť. Jedným takým rozhodnutím je aj rozhodnutie pre Krista.
„Vyber si sám“ – bola hlavná téma stretnutia mládeže, ktoré sa konalo 7.novembra v zborovom dome v Trebišove, asi tridsať mladých ľudí odvšade z východu z oboch seniorátov, sa rozhodlo prísť na toto stretnutie.

Sestra kaplánka Onoferová na úvod privítala všetkých prítomných a uviedla ich do témy krátkou poviedkou od Bruna Ferrera o tom, aké je dôležité rozhodovať sa správne, pretože naše rozhodnutia formujú našu budúcnosť, náš vzťah k Bohu.Stretnutie mládeže sme začali chválami za doprovodu hudobníkov a spevákov Juraja, Barbory, Maura a Tomáša. Brat senior Brecko prečítal slová 139 Žalmu pre povzbudenie a začal naše stretnutie modlitbou.„Problém kostol“, to bola scénka, ktorou nám spestrili náš program dievčatá zo Ždane a Skároša. Po scénke na scénu vystúpil brat kaplán Knežo, ktorý sa ku nám prihovoril na základe textu z Matúšovho ev. zo 7 kap. 13-14 v. o úzkej a širokej ceste. Vo svojom slove poukázal nato, že široká cesta nám môže ponúknuť oveľa viac lákavých príležitostí, ale na druhej strane vybrať si úzku cestu neznamená vždy len vybrať si ťažkosti, starosti, problémy, ale naopak úzku cestu prirovnal ku krásnemu lesnému chodníku, ktorý je lemovaný , krásnou okolitou prírodou. A kráčať po takom chodníku je príjemné a prináša to radosť a pokoj.

Občerstvený duchovným pokrmom sme si spravili prestávku a občerstvili sme si naše bruška tým, čo pre nás pripravili veriaci z domáceho zboru, začo im všetkým srdečne ďakujeme.

Po krátkej prestávke sme pokračovali chválami, a potom dramatickou scénkou, o Kristovom ukrižovaní a vzkriesení a o svedectve niekoľkých ľudí, ktorí sa rozhodli prijať Pána Ježiša Krista do svojich životov, do svojho srdca. Túto scénku nám cez projekciu pustil Paľo Gurbaľ, ktorý nám projektoval aj slová piesní, aby sme mohli všetci spoločne chváliť nášho Pána. Paľkovi za Jeho službu ďakujeme. Táto scénka nás navodila do ďalšieho bodu programu, ktorým boli skupinky. Sestra kaplánka Onoferová nás rozdelila do troch skupín, medzi štyri vedúce Marikou B., Marikou G., Lenkou T., Martinou O s ktorými sme v skupinkách diskutovali o rozhodnutiach. Ale ešte pred tým si pre nás sestra kaplánka pripravila jedno prekvapenie v podobe troch darčekov. Každá skupinka si mohla vybrať jeden darček. Háčik bol v tom, aby sa rozhodli pre ten darček, ktorý ukrýval sladké prekvapenie.

Na záver skupiniek sme sa spoločne stíšili. A ako sme začali , tak sme aj skončili chválami a taktiež poďakovaním v prvom rade Pánu Bohu a za Jeho požehnnanie, ktoré nás sprevádzalo počas celého popoludnia a tiež poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí pomáhali s prípravou stretnutia, alebo akokoľvek sa na ňom podieľali, cirkevnému zboru a farárovcom Knežovcom, za ich ústretovosť a vrelé privítanie. A všetkým vám, ktorí ste prišli.

A mne ostáva už len povedať v mene všetkých, že sme sa tam cítili príjemne, že sme domov odchádzali nasýtený duchovne a aj telesne  a verím, že sa takto stretneme aj na ďalšom stretnutí mládeže, či iných mládežníckých podujatiach.

Sestra kaplánka Onoferová na úvod privítala všetkých prítomných a uviedla ich do témy krátkou poviedkou od Bruna Ferrera o tom, aké je dôležité rozhodovať sa správne, pretože naše rozhodnutia formujú našu budúcnosť, náš vzťah k Bohu.

Stretnutie mládeže sme začali chválami za doprovodu hudobníkov a spevákov Juraja, Barbory. Maura a Tomáša. Brat senior Brecko prečítal Slová 139 Žalmu pre povzbudenie a začal naše stretnutie modlitbou.

 „Problém kostol“ , to bola scénka, ktorou nám spestrili náš program dievčatá zo Ždane          a Skároša. Po scénke na scénu vystúpil brat kaplán Knežo, ktorý sa ku  nám prihovoril        na základe textu z Matúšovho ev. zo 7 kap. 13-14 v. o úzkej a širokej ceste. Vo svojom slove poukázal nato, že široká cesta nám môže ponúknuť oveľa viac lákavých príležitostí, ale               na druhej strane vybrať si úzku cestu  neznamená vždy len  vybrať si ťažkosti, starosti, problémy, ale naopak úzku cestu prirovnal ku krásnemu lesnému chodníku, ktorý je lemovaný , krásnou okolitou prírodou. A kráčať po takom chodníku je príjemné a prináša to radosť a pokoj.

Občerstvený duchovným pokrmom sme si spravili prestávku a občerstvili sme si naše bruška tým, čo pre nás pripravili veriaci  z domáceho zboru, začo im všetkým srdečne ďakujeme.

Po krátkej prestávke sme pokračovali chválami, a potom dramatickou scénkou, o Kristovom ukrižovaní a vzkriesení a o svedectve niekoľkých ľudí, ktorí sa rozhodli prijať Pána Ježiša Krista do svojich životov, do svojho srdca. Túto scénku nám cez projekciu pustil Paľo Gurbaľ, ktorý nám projektoval aj slová piesní, aby sme mohli všetci spoločne chváliť nášho P.JK. Paľkovi za Jeho službu ďakujeme. Táto scénka nás navodila do ďalšieho bodu programu, ktorým boli skupinky. Sestra kaplánka Onoferová nás rozdelila do troch skupín, medzi štyri vedúce Marikou B., Marikou G., Lenkou T., Martinou O s ktorými sme v skupinkách diskutovali o rozhodnutiach. Ale ešte pred tým si pre nás sestra kaplánka pripravila jedno prekvapenie v podobe troch darčekov. Každá skupinka si mohla vybrať jeden darček. Háčik bol v tom, aby sa rozhodli pre ten darček, ktorý ukrýval sladké prekvapenie.

Na záver skupiniek sme sa spoločne stíšili. A ako sme začali , tak sme aj skončili chválami a taktiež poďakovaním v prvom rade Pánu Bohu a za Jeho požehnnanie, ktoré nás sprevádzalo počas celého popoludnia a tiež poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí pomáhali s prípravou stretnutia, alebo akokoľvek sa na ňom podieľali,  cirkevnému zboru a farárovcom Knežovcom, za ich ústretovosť a vrelé privítanie. A všetkým vám, ktorí ste prišli.

A mne ostáva už len povedať v mene všetkých, že sme sa tam cítili príjemne,  že sme domov odchádzali nasýtený duchovne a aj telesneJ a verím, že sa takto stretneme aj na ďalšom stretnutí mládeže, či iných mládežníckých podujatiach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *