Reformovaný cirkevný zbor Milhostov

Ulica
Zvonárska 68
Obec/Mesto
Trebišov – časť Milhostov
PSČ
075 01
Telefónne číslo
056 6724 878
Duchovný
Miroslav Kovaľ
Kurátor
Alena Hapštáková
Pridružené zbory
O zbore
Doba založenia Reformovaného cirkevného zboru sa nedá presne určiť, no nápis na zvone však dosvedčuje, že v roku 1944 cirkevný zbor už existoval.
Prvý kostol Milhostovského zboru bol drevený. Dali ho vystavať šľachtici, ktorí toho času žili v Milhostove. Tento kostolík slúžil veriacim až do roku 1794. Nový kostol, ktorý slúži veriacim aj teraz, začali stavať v roku 1788. Kostol bol renovovaný v roku 1901, 1928, 1958 a naposledy v roku 1991. Od roku 1898 sú známe aj mená farárov, ktorí v zbore slúžili. Od 1978 roku v zbore slúžil brat farár Štefan Šipoš, až do 2003 roku. Od r. 2007 vedie tento zbor sesetra farárka, Marianna Sláviková, farárka v Sečovciach.
Milhostovský zbor bol od začiatku matkocirkevným zborom. Zbor tvoria aj veriaci zo susednej dediny Vojčice, spolu má zbor 110 duší. V posledných rokoch sme pracovali na oprave fary, ktorá si žiadala rekonštrukciu. Zbor prežíval aj ťažké chvíle, ale s Božou pomocou sme sa z toho dostali. Nech Pán riadi naše kroky, aby sme múdre srdce získali. Chceme Ho poslúchať, oslavovať, poznávať Ho a slúžiť Mu.Preto sa stretávame každú nedeľu na bohoslužbách, o 8:00 hodine, tiež na biblickej hodine každý utorok o 13:30. Deti a dorastenci sú v zbore vyučovaní tiež počas hodín náboženstva v škole. Zúčastňujú sa biblických táborov, konferencií a rôznych iných stretnutí.
V zbore je dosť starších ľudí, niektorí sú nevládni, tak sa im snažíme priniesť potešenie a povzbudenie pri návštevách, ktoré bývajú spojené s vysluhovaním večere Pánovej. Aj vtedy prežívame spoločenstvo Božích detí, za ktoré sme veľmi vďační nášmu Pánovi.

2 thoughts on “Reformovaný cirkevný zbor Milhostov

 1. Kedves Miroslav Kovaľ Lelkipásztor Úr!
  Sajnos szlovákul nem tudok, de remélem, hogy esetleg megérti a magyart, or you understand my English.

  A nevem Bessenyeyné Paulik Edit. Családfa kutatás a hobbim, és a férjem Bessenyey őseit is keresem, akik Miglész-ről származnak. Azt szeretném megtudni, hogy megtalálhatóak-e valahol az 1878 előtti miglészi anyakönyvek? 1878-1899-ig a FamilySearch-ön kereshető, de az ez előttieket sajnos sehol sem találom.
  Segítségét előtre is köszönöm!
  Tisztelettel:
  Bessenyeyné Paulik Edit

  Dear Miroslav Kovaľ !
  My name is Edit Paulik Bessenyeyné, and I’m doing family search in my free time, so I came to my husband‘ ansestors, to the Bessenyeys, who lived in Miglesz for a long time. I could find on FamilySearch the church registers from Miglesz in the years from 1878-1899, but I can’t find the years before that. Could you be so kind and give me a helping hand with that, and tell me where can I find those data?
  Thank you very much!
  Sicerely yours:
  Edit Paulik Bessenyey

 2. Hi!

  I somehow came to read your message and I would like to respond it. Maybe you already found the information but still..
  The Roman Catholic church registers from Milhostov (Miglész) are known also from years range: birth register 1704-1895, marriage register 1715-1895, death register 1715-1895. There also exist an index 1764-1861. Greek Catholic church registers from Milhostov are known: birth registers 1776-1872, 1805-1895, 1893-1913, marriage registers 1777-1924, 1805-1895, death registers 1775-1915, 1805-1895.
  I found these information but I am not sure where the registers are stored. I advice you to visit the State archive in Košice and ask further. Miglész belonged under Zemplén megye and the documents are supposed to be in Kosice. Some of the registers may still be placed at chapelry.
  Good luck with your research.

  With regards.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *