Seniorátne valné zhromaždenie 06/2010

Dňa 30.5.2010 sa konalo výročné Seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko-hornadského seniorátu v Horovciach. Na úvod o 14:00 boli služby Božie vo vynovenom kostole, kde slovom poslúžil brat farár J. Széles.

Potom prebiehalo výročné zasadanie v peknej zborovej miestnosti, ktorá je prakticky súčasťou budovy kostola. Na výročnom Seniorátnom valnom zhromaždení brat senior J. Brecko informoval čo sa udialo v našom senioráte počas minulého roka 2009 a potom sa prešlo na konkrétne informácie o živote jednotlivých zborov spolu so štatistickými informáciami. Toto množstvo informácii nám pomáhala sprostredkovať videoprojekcia.

Súčasťou zasadania bolo viacero bodov medzi ktorými bolo aj schválenie 3 dobrovoľných seniorátnych zbierkových fondov. Na pretras sa dostali aj služby Božie vo Vajkovciach, ktoré boli v priamom prenose na STV.

Na záver by som pripomenul slová brata seniora, ktoré by som zhrnul takto „tento rok je rokom misie a naše misijné pole sú naši pasívnejší bratia a sestry, ktorý navštevujú kostol len vo väčšie sviatky; myslime na nich v modlitbách, nachádzajme cestu k ich príbytkom a rovnako k ich srdciam“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *