Obnova bohoslužby

Na pôde reformovaných cirkví v Karpatskej kotline sa začala diskusia o obnove reformovaných bohoslužieb. Reformovaná cirkev v Maďarsku pod názvom „Reformovaní pred trónom milosti” k tejto diskusii vydala zbierku teologických zásad. Túto publikáciu obdržal každý maďarsky hovoriaci cirkevný zbor. Vedenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku rozhodlo o tom, že spomínanú publikáciu preloží do slovenského jazyka a prostredníctvo seniorátov v elektronickej podobe zašle slovensky hovoriacim cirkevným zborom.

Takýto list dostali seniori v oboch slovensky-hovoriacich seniorátoch. V prílohe bola spomenutá preložená publikácia, ktorá má byť predmetom diskusie. Ako je písané v samotnej publikácii, je určená na pripomienkovanie pripomienkami „z duchovenských školení, duchovenských krúžkov, teologických fakúlt, presbyterstiev a presbyterských združení, ženských, mládežníckych a misijných organizácií, iných cirkevných inštitúcií.“

Reformovaní pred trónom milosti pdf_icon .pdf dokument

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *