Na návšteve u reformovaných na Ukrajine

Spolu so sestrami z nášho zboru sme v dňoch 6. – 8.11 2012 boli na Ukrajine na návšteve v zbore Csongor (ukrajinsky Čomonín). Jedna z našich sestier (Ibolya Varjassyová) totiž z Ukrajiny priamo pochádza, a jej brat Sandor Pocsai st. v tomto zbore Csongor ako duchovný donedávna slúžil. Csongor je cca 40 km od hraničného priechodu Veľké Slemence. Cirkev tu bola od roku 1945 (Podarpatská Rus bola vtedy pričlenená k Sovietskému zväzu) dosť tvrdo prenasledovaná, omnoho viac ako u nás, ale vydržala a získala aj vďaka dlhému utrpeniu vyznávačsky charakter. Podkarpatská reformovaná cirkev (110 zborov a 70 duchovných) je od štátu finančne úplne nezávislá, zbory dokážu hradiť nielen prevádzku farských budov, ale aj dokážu kryť mzdu pre duchovného. Okrem toho robia a financujú aj ďalšie veci na poli diakonie a misie.

Poďme však na konkrétne veci, ktoré sme mohli vidieť, ktoré sú veľmi inšpiratívne. V zbore Csongor sú dve roviny služby. Jedna pre vlastný zbor, druhá pre celú cirkev. Zbor má vo veľmi peknom stave vlastné budovy, faru a mládežnícky zborový dom, či kostol. V zbore sa v priebehu týždňa koná celkovo 24 biblických hodín, ktoré prebiehajú vo forme skupiniek nielen na pôde zboru, ale prevažne v domácnostiach. Csongor je obec, ktorá ma 2300 obyvateľov, z nich cca 1800 je reformovaných. Do kostola chodieva pravidelne cca 500 ľudí. Brat farár Sandor Pocsai už nie je zborovým farárom, namiesto neho slúži v zbore jeho syn s manželkou, ktorá je tiež duchovná. Sandor Pocsai sa teraz úplne venuje misii, ktorá je zameraná na pomoc ľuďom v závislostiach. Pri vzniku tejto misie veľmi brata farár Pocsaia povzbudzoval – v Maďarsku veľmi známy evanjelista Zimányi, ktorý br. Pocsaiovi hovoril: „Pros na každý deň slovo, nič nekonaj sám, ale podľa Božieho slova.“ Táto misia vznikla v roku 1987, nedávno si pripomenuli 15. výročie. Za tento čas sa na misijných podujatiach zúčastnilo okolo 5000 ľudí. Mnohí z nich pri tejto misii zažili vyslobodenie zo závislosti. Najčastejšia závislosť v prípade mužov je alkohol, u žien je to okultizmus.

Na pozemku zboru sa na nachádza centrum Bethezda, budova, kde je na prízemí väčšia sála (na prednej stene je text „Chceš byť zdravý?“ Jn 5,6), hore sú izby, kde je celkovo 130 postelí. Počas našej návštevy prebiehala taká 10 – dňová misia, za ktorú platili účastníci v prepočte 15 Eur. Aj na ukrajinské pomery je to veľmi prijateľná suma. Je to len malá časť nákladov, zvyšok kryjú tzv. oslobodení. Takto sa označujú ľudia, ktorí boli vyslobodení zo závislosti. Pre týchto oslobodených je zvykom, že zo svojich desiatkov pravidelne podporujú misiu. Napr. jeden taký bývalý alkoholik dáva pravidelne na každý misijný cyklus dva ošípané. Mnohí ďalší dávajú naturálie, ďalší dávajú aj financie. Do roka sa koná päť desaťdňových misií. Súčasťou programu sú aj dopoludňajšie stretnutia, kde zaznievajú svedectvá oslobodených, potom nasleduje výklad Písma, veľmi priama, otvorená, tvrdá a láskavá reč zároveň. Potom nasleduje tzv. zbieranie omrviniek, t.j osobitné stretnutie mužov a žien, kde sa rozoberá daný biblický výklad. Každý je vyzvaný, aby povedal, čo ho oslovilo. Veľmi ma prekvapila otvorenosť ľudí. Sem tam niekto povie, že nechce o tom hovoriť, resp. povie, že radšej by sa o tom porozprával medzi štyrmi očami. Mnohí však otvorene (niektorí aj s plačom) povedali, v čom ich ten výklad zasiahol, na akú ich chybu im poukázal. 6.11. 2012 som bol na „zbieraní omrviniek“ medzi mužmi.

Uvediem zopár ich vyjadrení:

  • nie som veriaci človek, ale chcel by som zmeniť svoj život
  • bol som bitkár, Boha som nepoznal
  • chodil som z krčmy do krčmy
  • kvôli alkoholu som opustil Boha, ale chcem to dať do poriadku
  • otec mi 40 rokov hovoril, aby som zmenil svoj život, neposlúchol som
  • som agresívny, ale ďakujem Bohu za misiu
  • hanbím sa za svoj život

Duchovný sa ku každému krátko vyjadrí, väčšinou povzbudzujúco, niekedy aj napomínajúco .Ak niekto príde na takúto misiu, už je to dobré znamenie, že chce niečo zo sebou robiť. Mnohí účastníci hovorili, že ich tam niekto poslal. V Podkarpatskej reformovanej cirkvi má Csongor takú povesť, že je to miesto, kde sú ľudia vyslobodzovaní zo svojich závislostí, najmä z alkoholu a hazardu. Veriaci sa preto snažia svojich blízkych a známych, ktorí majú problémy s nejakou závislosťou do Csongoru posielať. V čase misií sa ďalšie cirkevné zbory za túto misiu modlia. Ľudia, ktorí boli počas misií v Csongore oslobodení zo závislosti dávajú desiatky (naturálne či finančné) a prevažne z týchto darov sa postavilo centrum Bethezda. Zbor nefinancoval ani stavbu a nefinancuje ani prevádzku centra Bethezda, financujú to oslobodení. Hĺbku premeny ukazuje aj skutočnosť, že mnohí oslobodení vylievajú aj niekoľko tisíc litrov vína, resp. vyrúbu vinicu.

Misií sa zúčastňuje aj lekár, ktorý tiež patrí medzi oslobodených. V Bethezde je totiž aj jedna zdravotná miestnosť, kde sa ľuďom zasiahnutým abstinečným šokom poskytne zdravotná starostlivosť.

Navštívili sme aj 5km vzdialenú susednú dedinu Velyku Dobron (Nagydobrony) kde sa pre zmenu nachádza detský domov, pre dievčatá, mnohé z nich majú aj postih. Štát tento detský domov vôbec nepodporuje, jedine ho niekedy skontroluje. V tomto domove je teraz asi 70 dievčat. Nadácie z Holandska hradia štvrtinu nákladov na prevádzku, zvyšok hradí cirkev. Tento detský domov založila Podkarpatská reformovaná cirkev, ale miestny zbor tam vykonáva intenzívnu duchovenskú starostlivosť. Spomínané ¾ nákladov sa hradia z darov, ktoré sa vyzbierajú v cirkvi, ale aj samotný detský domov má rozvinutú hospodársku činnosť, ktorou prakticky dosahujú potravinovú samostatnosť a zároveň sa dievčatá učia pracovať. Majú množstvo veľkých skleníkov, polí, ovocný sad, rybník, včely, dokonca aj vlastnú pekáreň. Vytvárajú veľké prebytky, ktoré potom na trhu predávajú. Detský domov dokáže deti vychovať a dobre pripraviť do života. Mali už 9 svadieb, pri ktorých riaditeľ detského domova vedie ako otec nevestu do kostola, nevestám pritom detský domov dáva aj veno. Mnohé dievčatá skončili aj vysokú školu. Štátne orgány tento detský domov síce nepodporujú, ale keď majú nejakú zahraničnú návštevu, tak ju niekedy do toho domova zoberú, aby sa ním pochválili.

Návšteva na Ukrajine bola pre nás veľmi inšpiratívna a povzbudzujúca. Videli sme prakticky príklad cirkvi, ktorá tu nie je pre seba, ale pre druhých …

One thought on “Na návšteve u reformovaných na Ukrajine

  1. Referencuj: Dvojjazyčný evanjelizačný týždeň | Ondavsko-hornádsky seniorát RKCS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *